Poola tõlge

Varför ska du beställa polska översättningar från Transly Översättningsbyrå ?

Förstklassig polsk översättning 

Transly Översättningsbyrå har tilldelats det internationella kvalitetscertifikatet ISO 17100:2015, vilket innebär att Transly Översättningsbyrå uppfyller alla krav för tillhandahållande av översättningstjänster. Den polska översättning som du beställt från oss bevarar textens ursprungliga betydelse, är felfri och låter naturlig för den avsedda läsaren. Därför håller vi textens avsedda betydelse i åtanke under översättningsprocessen och förmedlar den på ett sätt som är lätt för läsaren eller användaren att förstå. Vi är övertygade om att en bra polsk översättning är en som lätt kan förstås av din polsktalande affärspartner, kund eller kollega, oavsett bakgrund och modersmål. Vi levererar exakta och terminologiskt korrekta översättningar. För att uppnå bästa resultat kommer vi vid behov att begära ytterligare information och granska källtexten. Om du vill komma in på den polska marknaden, kan vi lokalisera översättningen för din polska målgrupp – detta är särskilt viktigt när du översätter webbplatser, marknadsföringstexter, säkerhetsdatablad och liknande.

Poola tõlge

Snabba översättningar till polska

Vi arbetar snabbt. Tack vare Translys utmärkta tekniska kapacitet, skickliga översättare och smidiga processer, går vår översättningsprocess också snabbare. Vi gör alltid vårt yttersta för att återkomma till dig så snart som möjligt och detsamma gäller färdigställandet av offerter. Om det behövs, kan vi påskynda processen ännu mer genom att låta flera översättare arbeta på samma projekt samtidigt. Tack vare den snabba utvecklingen av neural maskinöversättning förbättras även vår arbetshastighet. Modern översättningsprogramvara som upptäcker upprepningar i en text hjälper ytterligare till att påskynda vår arbetsprocess. När vi översätter till polska är vår arbetsprocess effektiv och flexibel och beslut fattas snabbt. Därför kan vi lugnt säga att Transly är en av de snabbaste leverantörerna av översättningstjänster i branschen.

Kiire poola tõlge

Prisvärd polsk översättning

Transly erbjuder översättningar med det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Våra översättningsprojekt genomförs med hjälp av den mest moderna tekniken och involverar både en översättare med masterexamen och en professionell redaktör. Tack vare smart översättningsprogramvara och den fortlöpande utvecklingen av neural maskinöversättning kan vi erbjuda ett mycket konkurrenskraftigt pris för polsk översättning. Vi erbjuder rabatt på upprepade segment i texten. Detta börjar spela en viktig roll i permanenta partnerskap: ju mer liknande texter vi översätter, desto lägre blir enhetspriset för våra lojala kunder. Vi översätter varje segment en gång, vilket också innebär att du bara behöver betala för det en gång. På så sätt kan du vara säker på att vi ger dig det bästa erbjudandet.

Soodne poola tõlge

Smidig översättningsprocess

Vi är här för att göra översättningsprocessen så smidig och bekväm för dig som möjligt. Tack vare vår omfattande kunskap och erfarenhet har vi kunnat utveckla lösningar som gör det möjligt för oss att systematiskt hantera översättningar, samtidigt som vi använder översättningsminnen, terminologibaser och ett centralt arbetsflödessystem. Vi vet att projektledning innebär mycket mer än att bara organisera översättningen av en text från ett språk till ett annat. Att ha ett strömlinjeformat arbetsflöde är viktigt för att garantera en stressfri beställningsupplevelse, transparent budget och polska översättningar som blir klara i tid. För detta ändamål har vi minimerat eller automatiserat alla tidskrävande standardprocedurer. På så sätt kan du vara säker på att både budgeten och tidsfristen för översättningen kommer att uppfylla dina höga förväntningar.

Mugav poola tõlge

Garanterad sekretess

Vi garanterar sekretessen för alla texter. Digital säkerhet, dataskydd och sekretess är aspekter som vi tar på stort allvar i vårt arbete. Avtalet om översättningstjänster innehåller ett sekretessavtal. Vid behov är det också möjligt att ingå ett separat sekretessavtal. Användningen av översättningsprogram och en säker lagringsserver bidrar till att minska risken för dataläckage. Tack vare översättningsprogram behöver du inte skicka filer via e-post, vilket hjälper till att förhindra dataläckage och e-postmeddelanden som skickas till fel mottagare. Dessutom är säkerhetskopiering i realtid integrerad i vår översättningsprocess, vilket säkerställer att din polska översättning är i säkra händer hos oss.

Konfidentsiaalne poola tõlge

Alla översättningsrelaterade tjänster från en byrå

Vi vill att ditt samarbete med oss ska vara så bekvämt som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose alla dina önskemål om översättning, redigering och innehållsskapande samt allt som är relaterat till dessa tjänster. Därför erbjuder vi även en tjänst för sökmotoroptimering av översatta webbplatser och en lokaliseringstjänst för webbutiker. Våra tjänster omfattar även översättningsrådgivning, bedömning av översättningskvalitet, voice-over och dubbning. Dessutom erbjuder vi gärna layout-, design- och trycktjänster för översatta texter. Allt detta gör att du enkelt och bekvämt kan hitta alla tjänster relaterade till polsk översättning på ett och samma ställe.

Poola tõlkebüroo

Külli

Külli är översättningschef på Transly Översättningsbyrå Hon har arbetat som översättare i mer än 15 år och har studerat översättning vid Tallinns universitet. Külli är en perfektionist som aldrig är nöjd med något mindre än det optimala resultatet. Hennes unika förmåga är hennes snabbläsningsförmåga. Hon har också ett extremt gott tekniskt skarpsinne och en osviklig förmåga att förutse kommande trender.

Toimetaja tegevjuht

Transly översättningsbyrå erbjuder professionella översättningar som sparar tid och pengar.

För att göra en beställning, skicka oss ett e-postmeddelande eller fyll i frågeformuläret med följande information:

 • Vilka tjänster du är intresserad av
 • Vilka språk du behöver tjänsten på
 • Vilken tidsfristen är för jobbet

Vänligen bifoga eventuell ytterligare information eller en fil när du skickar in din förfrågan, så vi kan analysera den och ge dig en exakt offert.

Vi återkommer till dig med en offert inom en timme.

Saada_päring

Vilken polsk översättningstjänst ska jag välja?

Polsk teknisk översättning

Teknisk översättning innefattar områden som ingenjörskonst, bygge, miljöskydd och -teknologi, informationsteknologi, transport, automatisering m.fl. De vanligaste typerna av texter som kräver teknisk översättning är till exempel bruksanvisningar, säkerhetsinstruktioner, snabbstartsguider, installationsguider, rapporter och applikationer. Teknisk översättning utgör en mycket viktig del av de tjänster som Transly tillhandahåller. Vi översätter bruksanvisningar och IT-relaterade texter till polska, lokaliserar applikationer för den polsktalande marknaden och erbjuder många andra tjänster.

Tehnikateksti tõlkimine poola keelde

Översättning av webbplatser till polska

Webbplatsöversättning är en av våra mest populära översättningstjänster. En högkvalitativ webbplatsöversättning skapar ett mer förtroendeingivande intryck av ditt företag. Det är därför vi översätter ditt företags webbplats till polska smidigt, snabbt och med fokus på kvalitet. Att manuellt kopiera och klistra in webbtexter hör till det förgångna – vi använder smart teknik för att automatiskt exportera webbtexter och importera översättningar. Translys polska översättare och redaktörer har SEO-kunskap, och de har strategiska nyckelord i åtanke under översättningsprocessen för webbplatser, webbtexter och blogginlägg.

Kodulehe tõlkimine poola keelde

Översättning av ekonomiska texter till polska

Översättningen av ekonomiska texter till polska är ett viktigt område som omfattar översättningar av årsredovisningar till polska samt översättning till polska av bokföringshandlingar, kontoutdrag, betalningsbevis, och liknande. Fördelarna med att anlita Transly när du planerar att införskaffa polska översättningar av ekonomiska texter innefattar: kunskap om finansiell vokabulär samt redovisnings- och bankterminologi, sekretess, snabbhet, bra kommunikation och ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

Majandustõlge poola keelde

Juridisk översättning till polska

Juridisk översättning till polska innefattar översättning av kontrakt, domstolshandlingar och lagstiftning. Med ISO-certifierade kvalitetsprocesser på plats, producerar vi juridiska översättningar till polska som är exakta och terminologiskt korrekta. Transly följer strikta regler för skydd av personuppgifter och konfidentialitetskrav, som är särskilt viktiga vid juridisk översättning.

Õigustekstide tõlkimine poola keelde

Marknadsföringsöversättning till polska

Översättningen av en marknadsföringstext till polska kan anses vara framgångsrik när budskapet förmedlas korrekt på polska, när översättningen återspeglar varumärkets värderingar och stil, och, framför allt, när översättningen till polska inte låter som en översättning. Översättning till polska av produktbeskrivningar, webbplatser, webbutiker, översikter, artiklar, slogans, annonser, kampanjmeddelanden, försäljningserbjudanden, företags uppdrag eller visioner samt varumärkesvärden faller alla under översättning av marknadsföring till polska. Utöver marknadsföringsöversättning är Transly också expert på polsk lokalisering och transkreation eller kreativ översättning till polska.

Turundusteksti tõlkimine poola keelde

Översättning av vetenskapliga texter till polska

Översättningen av vetenskapliga texter till polska är en annan av våra huvudsakliga tjänster. Bland våra kunder återfinns Tallinns universitet, Tallinns tekniska högskola, Estlands forskningsråd, Estlands geologiska undersökning, Estlands miljöforskningscentrum, Praxis Center for Policy Studies, Estlands undervisnings- och forskningsministerium och många andra. Vid översättning till polska av forskningsartiklar eller doktorsavhandlingar kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt relevant terminologi och arbeta nära kunden för att säkerställa en högkvalitativ översättning.

Teadusteksti tõlkimine poola keelde

Medicinsk översättning till polska

Medicinsk översättning omfattar bland annat översättning av bruksanvisningar för medicinsk utrustning, information om läkemedel, patientinformationsbroschyrer, hälsodokument, farmaceutisk forskning, osv. Alla våra polska översättningar genomgår en kvalitetssäkringsprocess i enlighet med ISO-standarden, vilket säkerställer att våra polska översättningar är korrekta, slutförda i tid och uppfyller andra kvalitetsstandardkrav. Andra fördelar med att välja Transly är sekretess, snabbhet och ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

Meditsiiniteksti tõlkimine poola keelde

Översättning av säkerhetsdatablad till polska

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument som ger information om hur man säkerställer en säker användning av en kemikalie i hela leveranskedjan. Eftersom varje leverantör av säkerhetsdatablad ansvarar för innehållet i säkerhetsdatabladet, är det bäst att anförtro översättningen av säkerhetsdatablad till polska åt Transly Översättningsbyrå. Vi översätter inte bara texten, utan vi kan också identifiera potentiella väsentliga brister eller inkonsekvenser i den. Vi har lång erfarenhet av att översätta säkerhetsdatablad till polska. Vi håller oss alltid uppdaterade om den senaste relevanta lagstiftningen och officiell terminologi för att säkerställa korrektheten, tydligheten och noggrannheten i dina säkerhetsdatablads översättningar.

Ohutuskaartide tõlkimine poola keelde

Polsk lokalisering

Lokalisering av programvara är översättning och anpassning av ett datorprogram eller en mobilapplikation för den polska marknaden. Lokalisering av programvara tar hänsyn till preferenser, behov och vanor hos användare i Polen. Lokaliseringsjobb för programvara som utförs hos Transly anförtros till professionella översättare som både är teknikkunniga och har polska som modersmål.

Tarkvara lokaliseerimine poola

Polska tolkningstjänster

Tolkning, viskad tolkning, fjärrtolkning, konferenstolkning och konsekutivtolkning är polska översättningstjänster som behövs vid evenemang, möten, utbildningar, notariebesök, osv. Translys polska tolkar är högutbildade proffs, med lång erfarenhet inom olika områden. Vi hjälper dig att välja den tolkningstjänst som bäst uppfyller dina behov.

Suuline tõlge poola keelde

Auktoriserad översättning till polska

Auktoriserad översättning till polska är en officiell dokumentöversättningstjänst som vi erbjuder i samarbete med polskspråkiga auktoriserade översättare. En auktoriserad översättare tar ansvar för korrektheten av översättningen med sin signatur och sigill. Om en auktoriserad översättning till polska krävs, till exempel för antagning till skola, resor eller domstolsförfaranden, är endast auktoriserade översättare behöriga att översätta dessa dokument till polska.

Vandetõlge poola keelde

Den bästa översättningen är ett resultat av en kombination av mänsklig insats och modern teknik. Få de bästa översättningstjänsterna från Transly.

Översättningsspråk

Översättning svenska-polska och polska-svenska

Mer än tio miljoner människor talar svenska. Vi översätter webbsidor, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket mer från svenska till polska och från polska till svenska. Vi erbjuder professionella översättningar svenska-polska eller polska-svenska, som sparar tid och pengar. Du får svar inom bara två timmar. Skicka oss en förfrågan om översättning! Vi återkommer till dig inom 2 timmar.

rootsi tõlge

Översättning finska-polska och polska-finska

Mer än fem miljoner människor talar finska. Transly översätter webbplatser, webbutiker, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till finska. Vi översätter även från finska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning finska-polska eller polska-finska!

soome tõlge

Översättning engelska-polska och polska-engelska

Engelska talas av 1,5 miljarder människor världen över! Transly översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till engelska. Vi översätter även från engelska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning engelska-polska eller polska-engelska!

inglise tõlge

Översättning tyska-polska och engelska-polska

Det är inte lätt att göra bot för sina synder i tyskarnas ögon när man har gjort ett stavfel. Transly översätter webbplatser, webbutiker, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till felfri tyska. Vi översätter också från tyska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning tyska-polska eller polska-tyska! Vi ser fram emot den.

saksa-tõlge

Översättning franska-polska och polska-franska

Visste du att mer än 200 miljoner människor världen över talar franska? Vi översätter webbplatser, menyer, avtal, marknadsföringstexter och mycket annat till franska. Vi översätter även från franska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning franska-polska eller polska-franska!

prantsuse-tõlge

Översättning spanska-polska och polska-spanska

Visste du att europeisk spanska och latinamerikansk spanska skiljer sig från varandra ? Transly översätter webbplatser, kontrakt och mycket mer till spanska. Vi översätter även från spanska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning av spanska-polska eller polska-spanska! 

hispaania tõlge

Översättning italienska-polska och polska-italienska

Italienska talas av cirka 85 miljoner människor runt om i världen. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till italienska. Vi översätter också från italienska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning polska-italienska eller italienska-polska! Vi ser fram emot den.

Itaalia tõlge

Översättning ukrainska-polska och polska-ukrainska

Mer än 45 miljoner människor har ukrainska som modersmål. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, avtal, marknadsföringstexter och mycket annat till ukrainska. Vi översätter även från ukrainska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning ukrainska-polska eller polska-ukrainska! Vi ser fram emot den.

ukraina tõlge

Översättning ryska-polska och polska-ryska

Visste du att det på ryska webbplatser är god sed att använda det formella “du” i stället för det informella “du” när du tilltalar läsaren ? Transly översätter webbplatser, produktbeskrivningar, kontrakt och mycket annat till ryska. Vi översätter även från ryska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning ryska-polska eller polska-ryska!

vene tõlge

Översättning estniska-polska och polska-estniska

Omkring en miljon människor talar estniska som modersmål. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till estniska. Vi översätter även från estniska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning polska-estniska eller estniska-polska!

estonian translation

Översättning norska-polska och polska-norska

Totalt 5 miljoner har norska som modersmål. Transly översätter webbplatser, webbutiker, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till norska. Vi översätter även från norska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning norska-polska eller polska-norska!

norra tõlge

Översättning lettiska-polska och polska-lettiska

Mer än en miljon människor talar lettiska som modersmål. Vi översätter webbplatser, webbutiker, produktdatablad, kataloger, marknadsföringstexter, dokument och mycket annat till lettiska. Vi översätter också från lettiska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning lettiska-polska eller polska-lettiska! Vi ser fram emot den.

läti tõlge

Översättning litauiska-polska och polska-litauiska

Mer än två miljoner människor talar litauiska som modersmål. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till litauiska. Vi översätter även från litauiska till polska. Skicka oss en förfrågan om översättning litauiska-polska eller polska-litauiska! Vi ser fram emot den.

leedu tõlge

Anförtro dina översättningar till oss. Våra ivriga översättare på Transly översättningsbyrå tillhandahåller snabba och högkvalitativa översättningar.

Vanliga frågor om polsk översättning

Varför översätta till polska?

Polen är ett fantastiskt land med en stark ekonomi och en befolkning på över 37 miljoner invånare. Polen är en attraktiv exportmarknad och både landet och dess befolkning spelar en viktig roll på den globala arenan. Även om polacker i allmänhet har goda kunskaper i engelska, inger e-handelstexter eller webbplatser översatta till polska större förtroende hos polska kunder och partners, vilket uppmuntrar dem till att lägga en order, uttrycka intresse för samarbete eller ingå ett avtal.

Hur skickar du in en begäran om en polsk översättning?

När du beställer en polsk översättning, bifoga källtexten när du skickar in din beställning om det är möjligt. Om källtexten ännu inte är helt klar, ange ungefärligt antal ord som skall översättas. Inkludera därtill syftet med översättningen och lite information om den avsedda läsaren av texten. Slutligen, ange deadline, önskat format och eventuella särskilda önskemål för översättningen.

Hur beräknas priset på en översättning?

Kostnaden för en polsk översättning bestäms till stor del av textens ämnesområde: Översättningar av reklamtexter om allmänna ämnen är billigare än översättningar av, till exempel, medicinska texter, eftersom de senare kommer att kräva en specialistöversättare, redaktör eller expert för att säkerställa terminologisk exakthet. Vi erbjuder våra stamkunder ett attraktivt rabattsystem vilket möjliggörs av vår översättningsprogramvara, som gör det möjligt för oss att ta i beaktande upprepade segment. Tack vare detta kan våra kunder spara en betydande summa pengar på upprepade textavsnitt.

Vilka är de vanligaste förfrågningarna om polska översättningar?

De vanligaste förfrågningarna om översättningstjänster är: hjälp med att översätta ett polskt dokument; förberedelse av informationsmaterial om ett företag på polska inför ett affärsmöte i Polen; förfrågningar om kostnaden för att översätta produktinformation till polska; hjälp med att översätta en användarmanual från polska till andra språk; översättning av ett företags webbplats till polska.

Vad bör man tänka på när man beställer en översättning till polska?

Att åstadkomma en polsk översättning av hög kvalitet kräver tid och ansträngning. Att förse oss med tillräcklig bakgrundsinformation utöver det material som ska översättas kommer att förbättra kvaliteten på översättningen. Genom att klargöra målgruppen och den avsedda användningen av det översatta materialet kan vi till exempel förstå sammanhanget och uppfylla målgruppens förväntningar på ett mer effektivt sätt. Transly Översättningsbyrå erbjuder översättningar av facktexter, produktinformation, användarmanualer, webbplatser, skönlitteratur, IT-texter och marknadsföringstexter. Vi tillhandahåller även andra tjänster relaterade till översättning, t.ex. polsk sökmotoroptimering (SEO).

Vad bör du veta om polsk affärskultur?

Som ett stort katolskt land har Polen tydliga värderingar och övertygelser, vilka påverkar både affärsmässiga och personliga relationer. Polen blev medlem i Europeiska unionen år 2004, men har ännu inte infört euron. Den polska ekonomin är den sjätte största inom den Europeiska unionen, och Polen har den sjunde största befolkningen i unionen. Även om polackernas köpkraft ligger något under det europeiska genomsnittet, växer befolkningens välstånd snabbt. Polen, med sin betydande storlek och stora befolkning, är strategiskt beläget vid Östersjön, i hjärtat av Europa, vilket gör det lättillgängligt genom bara några timmars flyg från många länder.

Varför ska du översätta din webbplats eller dina e-handelstexter till polska?

Shopping på nätet är oerhört populärt bland polackerna: de köper mest kläder och accessoarer (skor, väskor, smycken) på webben (72%), följt av bygg- och inredningsartiklar (68%).

Fördelen med att driva en webbutik är låga kostnader. För att lyckas med en polskspråkig webbutik rekommenderas att man väljer ett polskt domännamn och inrättar en snabb leveransservice för kunderna. Pappersarbetet i samband med driften av en webbutik är också beroende av ursprunget för de varor som säljs, främst om de har tillverkats i Polen eller importerats. För översättning av e-handelstexter erbjuder vi en översättningstjänst i enlighet med ISO 17100:2015 samt efterredigering av maskinöversättning, vilket är betydligt billigare än konventionell översättning.

På vilket språk föredrar polacker i allmänhet att kommunicera?

Företagare som är vana vid en enkel och transparent lagstiftning kan skrämmas av Polens byråkrati, regler för företagsbeskattning, gammaldags ledarstil och en stor nations vana att göra affärer på sitt eget språk. Likafullt behärskar majoriteten av polackerna faktiskt minst ett främmande språk. I skolan lär sig polackerna främst ryska, tyska och engelska. När det gäller att tala tyska och ryska kan det vara lite komplicerat av historiska skäl, eftersom äldre generationer av polacker kanske inte alltid är benägna att använda dessa språk. Yngre människor är dock ofta inte vana att använda det ryska språket. Därför är det säkraste alternativet att förlita sig på engelska, eftersom polacker oftast kommunicerar med utlänningar på engelska, särskilt när den andra parten inte behärskar polska. Att göra en ansträngning för att tala polska kan vara till stor nytta för din affärsverksamhet. Det finns inget mer effektivt sätt att främja kommunikationen och bygga starka relationer med polacker än att försöka uttrycka sig på deras språk.

Vilka är de viktigaste aspekterna av affärsetikett i Polen?

Polacker anses i allmänhet vara ganska punktliga, men det är inte säkert att den uppfattningen alltid stämmer. Till exempel kan personer i ledande befattningar komma för sent till ett möte. Enligt polackerna är detta acceptabelt för ledningen, eftersom förseningar ses som en demonstration av deras status och betydelse. Gästerna förväntas naturligtvis anlända i tid. Att komma en kvart för sent är oftast förlåtet. Men om du har blivit inbjuden till en social tillställning, t.ex. en fest eller mottagning där reglerna är mer avslappnade, är det acceptabelt att komma lite sent.

Vilka typer av affärsgåvor anses vara lämpliga i Polen?

Polackerna förväntar sig ett utbyte av gåvor under det inledande affärsmötet och vid bekräftelse av en affär, eller vid undertecknande av ett kontrakt. Små gåvor, t.ex. företagssouvenirer (utan framträdande bokstäver eller logotyper) eller nationella souvenirer, anses vara lämpliga. Högkvalitativ choklad, cigaretter, blommor, parfymer, vin eller likörer som kommer från gåvogivarens hemland eller som inte finns tillgängliga i Polen anses också vara lämpliga affärsgåvor. I den polska kulturen är det brukligt att ge ett udda antal blommor, eftersom jämna antal förknippas med döden. Gula krysantemum bör undvikas, eftersom de anses vara begravningsblommor. Vita och röda nejlikor samt liljor, som också är kopplade till sorg, bör inte heller ges som gåvor.

Vilka viktiga aspekter av polsk mötesetikett bör du ha i åtanke?

 • Vid det första affärsmötet får den potentiella partnern inte träffa chefen för det polska företaget ansikte mot ansikte. Vanligtvis representeras företaget av en mellanchef vid det första mötet.
 • Polacker ser alltid sin samtalspartner i ögonen. Ett lämpligt avstånd mellan personer som samtalar är en armlängds avstånd.
 • Polacker är kända för att vara relativt rättframma: de säger vad de tycker och undviker att gå som katten kring het gröt. Humor är inte så vanligt vid första mötet. Skämt är ofta reserverade för mer sociala sammankomster.
 • När du hälsar på någon är det viktigt att skaka hand och ha ögonkontakt. Om det finns ett flertal personer på mötet, bör man hälsa på alla med ett handslag. Detta anses vara en mer respektfull gest än att bara hälsa på dem med en nick eller vinkning.
 • Män ska vänta på att en kvinna sträcker ut sin hand.
 • Enligt polsk trosuppfattning innebär det otur att skaka hand över en tröskel.

Vad är ett lämpligt sätt att tilltala en polsk affärspartner?

 • Hövlighetstitlar som herr (pan) och fru (pani) används dagligen av polacker. Ordet “fröken”(panna) används sällan i Polen och när det används är det vanligtvis för att tilltala barn. I dagens Polen är det brukligt att tilltala alla kvinnor, oavsett civilstånd, med titeln pani.
 • När det gäller polska namn är det viktigt att notera att ändelsen på vissa efternamn ändras beroende på personens kön. Polska kvinnor tar vanligtvis sin makes efternamn vid giftermålet. Om det maskulina efternamnet slutar på vokalen -i eller -y, slutar den feminina motsvarigheten på -a. Till exempel skulle herr Bruszynskis fru tilltalas som fru Bruszynska.
 • När du tilltalar chefen för ett företag eller någon annan person i hög ställning är det viktigt att ange deras yrkestitel efter “herr” eller “fru”. Det är lämpligt att använda båda tillsammans, t.ex. “Herr direktör” eller “Fru VD”. Att tilltala någon enbart med efternamnet uppfattas som oartigt och respektlöst i den polska kulturen.
 • Ett tecken på att dina affärsförbindelser med polacker har utvecklats till en mer personlig nivå är när du får en inbjudan att delta i Brüderschaft (“brotherhood” på engelska). Denna gamla sedvänja av tyskt ursprung, som också förekommer i Ryssland, upprätthålls och respekteras fortfarande i Polen. Som en del av denna ritual där man blir goda vänner och övergår till en mer personlig tilltalsform, tar två personer en drink med armarna sammanflätade vid armbågarna och utbringar en skål. Efter att ha tagit en klunk ger de varandra en symbolisk kyss. Från att ursprungligen ha varit förbehållet män, har denna metod nu även anammats av kvinnor.

Vad är lämplig klädsel för ett affärsmöte i Polen?

Vid affärsmöten i Polen är det vanligt med formell klädsel: för män gäller mörk kostym och slips, medan kvinnor förväntas bära kostym i form av kavaj med antingen kjol eller byxor. I stora organisationer bestäms personalens arbetskläder i allmänhet av företaget. Vissa institutioner och företag tillämpar klädkodstrenden Casual Friday eller Dress-down Friday. I små och medelstora företag har kontorspersonalen vanligtvis ingen föreskriven klädkod.

Läs mer

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ, ÖVERSÄTTNING, REDIGERING, SKAPANDE AV INNEHÅLL, ÖVERSÄTTNING MED FULL SERVICE, OM OSS

Läs vår blogg

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

En del av våra kunder

Admiral Markets Tallinn
allies tallinnas
bcs itera tallinnas
Beckhoff tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Combi works Tallinn
energia partner tallinnas
EKA tallinn
elsavie_logo_Tallinn
esplan tallinn
Esto Tallinn
Fortum tallinn
Goworkabit tallinn
hemles tallinn
ideal tallinnas
Infragate Tallinn
innove tallinn
KPMG tallinnas
Luuv Tallinn
merko Tallinnas
monestro
Moneyflow tallinn
Montonio tallinnas
Nexd tallinn
Tallinna tehnikaülikool
tank tallinnas
netgroup tallinnas
newsec tallinnas
Nobel digital tallinn
nordecon tallinnas
Printall tallinnas
Synerall tallinnas
tradehouse tallinnas

Anförtro din översättning till oss. Transly översättningsbyrå tillhandahåller en snabb och högkvalitativ tjänst.

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.