soome-eesti

Varför ska du beställa finska översättningar från Transly översättningsbyrå?

Förstklassig finsk översättning 

Transly översättningsbyrå har tilldelats det internationella ISO 17100:2015 kvalitetscertifikatet, vilket innebär att Transly översättningsbyrå uppfyller alla krav för tillhandahållande av översättningstjänster. Den finska översättning som du beställt från oss behåller textens ursprungliga innebörd, innehåller inte några misstag och låter naturlig för den avsedda läsaren. Därför håller vi textens avsedda betydelse i åtanke under översättningsprocessen och förmedlar den på ett sätt som är lätt för läsaren eller användaren att förstå. Vi är övertygade om att en bra finsk översättning är en som lätt kan förstås av din finsktalande affärspartner, kund eller kollega, oavsett bakgrund och modersmål. Vi producerar exakta och terminologiskt korrekta juridiska översättningar. För att uppnå bästa resultat kommer vi vid behov att begära ytterligare information och granska källtexten. Om du vill komma in på den finländska marknaden, kan vi lokalisera översättningen efter din finländska målgrupp – detta är särskilt viktigt när du översätter webbplatser, marknadsföringstexter, säkerhetsdatablad och liknande.

soome tõlge

Snabb finsk översättning

Vi arbetar snabbt. Tack vare Translys utmärkta tekniska kapacitet, skickliga översättare och smidiga processer, går vår översättningsprocess också snabbare. Vi gör alltid vårt yttersta för att återkomma till dig så snart som möjligt och detsamma gäller färdigställandet av offerter. Om det behövs, kan vi påskynda processen ännu mer genom att låta flera översättare arbeta på samma projekt samtidigt. Tack vare den snabba utvecklingen av neural maskinöversättning förbättras även vår arbetshastighet. Modern översättningsprogramvara som upptäcker upprepningar i en text hjälper ytterligare till att påskynda vår arbetsprocess. När vi översätter till finska är vår arbetsprocess effektiv och flexibel och beslut fattas snabbt. Därför kan vi lugnt säga att Transly är en av de snabbaste leverantörerna av översättningstjänster i branschen.

kiire soome tõlge

Prisvärd finsk översättning

Transly erbjuder översättningar med det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Våra översättningsprojekt genomförs med hjälp av den moderna tekniken och involverar både en översättare med masterexamen och en professionell redaktör. Tack vare smart översättningsprogramvara och den fortlöpande utvecklingen av neural maskinöversättning kan vi erbjuda ett mycket konkurrenskraftigt pris för finsk översättning. Vi erbjuder rabatt på upprepade segment i texten. Detta börjar spela en viktig roll i permanenta partnerskap: ju mer liknande texter vi översätter, desto lägre blir enhetspriset för våra lojala kunder. Vi översätter varje segment en gång, vilket också innebär att du bara behöver betala för det en gång. På så sätt kan du vara säker på att vi ger dig det bästa erbjudandet.

soodne soome tõlge

Smidig översättningsprocess

Vi är här för att göra översättningsprocessen så smidig och bekväm för dig som möjligt. Tack vare vår omfattande kunskap och erfarenhet har vi kunnat utveckla lösningar som gör det möjligt för oss att systematiskt hantera översättningar, samtidigt som vi använder översättningsminnen, terminologibaser och ett centralt arbetsflödessystem. Vi vet att projektledning innebär mycket mer än att bara organisera översättningen av en text från ett språk till ett annat. Att ha ett strömlinjeformat arbetsflöde är viktigt för att garantera en stressfri beställningsupplevelse, transparent budget och finska översättningar som blir klara i tid. För detta ändamål har vi minimerat eller automatiserat alla tidskrävande standardprocedurer. På så sätt kan du vara säker på att både budgeten och tidsfristen för översättningen kommer att uppfylla dina höga förväntningar.

mugav soome tõlge

Garanterad sekretess

Vi garanterar sekretessen för alla texter. Digital säkerhet, dataskydd och sekretess är aspekter som vi tar på stort allvar i vårt arbete. Avtalet om översättningstjänster innehåller ett sekretessavtal. Vid behov är det också möjligt att ingå ett separat sekretessavtal. Användningen av översättningsprogram och en säker lagringsserver bidrar till att minska risken för dataläckage. Tack vare översättningsprogram behöver du inte skicka filer via e-post, vilket hjälper till att förhindra dataläckage och e-postmeddelanden som skickas till fel mottagare. Dessutom är säkerhetskopiering i realtid integrerad i vår översättningsprocess, vilket säkerställer att din finska översättning är i säkra händer hos oss.

konfidentsiaalne soome tõlge

Alla översättningsrelaterade tjänster från en byrå

Vi vill att ditt samarbete med oss ska vara så bekvämt som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose alla dina önskemål om översättning, redigering och innehållsskapande samt allt som är relaterat till dessa tjänster. Därför erbjuder vi även en tjänst för sökmotoroptimering av översatta webbplatser och en lokaliseringstjänst för webbutiker. Våra tjänster omfattar även översättningsrådgivning, bedömning av översättningskvalitet, voice-over och dubbning. Dessutom erbjuder vi gärna layout-, design- och trycktjänster för översatta texter. Allt detta gör att du enkelt och bekvämt kan hitta alla tjänster relaterade till finsk översättning på ett och samma ställe.

soome tõlkebüroo

Transly översättningsbyrå erbjuder professionella översättningar som sparar tid och pengar.

För att göra en beställning, skicka oss ett e-postmeddelande eller fyll i frågeformuläret med följande information:

  • Vilka tjänster du är intresserad av
  • Vilka språk du behöver tjänsten på
  • Vilken tidsfristen är för jobbet

Vänligen bifoga eventuell ytterligare information eller en fil när du skickar in din förfrågan, så vi kan analysera den och ge dig en exakt offert.

Vi återkommer till dig med en offert inom en timme.

Saada_päring

Vilken finsk översättningstjänst ska jag välja?

Finsk teknisk översättning

Teknisk översättning innefattar områden som ingenjörskonst, bygge, miljöskydd och -teknologi, informationsteknologi, transport, automatisering m.fl. De vanligaste typerna av texter som kräver teknisk översättning är till exempel bruksanvisningar, säkerhetsinstruktioner, snabbstartsguider, installationsguider, rapporter och applikationer. Teknisk översättning utgör en mycket viktig del av de tjänster som Transly tillhandahåller. Vi översätter bruksanvisningar och IT-relaterade texter till finska, lokaliserar applikationer för den finsktalande marknaden och erbjuder många andra tjänster.

tehnikatekstide tõlkimine soome keelde

Översättning av webbplatser till finska

Webbplatsöversättning är en av våra mest populära översättningstjänster. En högkvalitativ webbplatsöversättning skapar ett mer förtroendeingivande intryck av ditt företag. Det är därför vi översätter ditt företags webbplats till finska smidigt, snabbt och med fokus på kvalitet. Att manuellt kopiera och klistra in webbtexter hör till det förgångna – vi använder smart teknik för att automatiskt exportera webbtexter och importera översättningar. Translys finska översättare och redaktörer har SEO-kunskap, och de har strategiska nyckelord i åtanke under översättningsprocessen för webbplatser, webbtexter och blogginlägg.

kodulehe tõlkimine soome keelde

Översättning av ekonomiska texter till finska

Översättning av ekonomiska texter till finska är ett viktigt område som omfattar översättningar av årsrapporter till finska samt översättning till finska av bokföringshandlingar, kontoutdrag, betalningsbevis och liknande. Fördelarna med att anlita Transly när du planerar att införskaffa finska översättningar av ekonomiska texter innefattar: kunskap om finansiell vokabulär samt redovisnings- och bankterminologi, sekretess, snabbhet, bra kommunikation och ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

majandustõlge soome keelde

Juridisk översättning till finska

Juridisk översättning till finska innefattar översättning av kontrakt, domstolshandlingar och lagstiftning. Med ISO-certifierade kvalitetsprocesser på plats, producerar vi juridiska översättningar till finska som är exakta och terminologiskt korrekta. Transly följer strikta regler för skydd av personuppgifter och konfidentialitetskrav, som är särskilt viktiga vid juridisk översättning.

õigustekstide tõlkimine soome keelde

Marknadsföringsöversättning till finska

Översättningen av en marknadsföringstext till finska kan anses vara framgångsrik när budskapet förmedlas korrekt på finska, när översättningen återspeglar varumärkets värderingar och stil, och, framför allt, när översättningen till finska inte låter som en översättning. Översättning till finska av produktbeskrivningar, webbplatser, webbutiker, översikter, artiklar, slogans, annonser, kampanjmeddelanden, försäljningserbjudanden, företags uppdrag eller visioner samt varumärkesvärden faller alla under översättning av marknadsföring. Utöver marknadsföringsöversättning är Transly också expert på finsk lokalisering och transkreation eller kreativ översättning till finska.

turundustekstide tõlkimine soome keelde

Översättning av vetenskapliga texter till finska

Översättning av vetenskapliga texter till finska är en annan av våra huvudsakliga tjänster. Bland våra kunder återfinns Tallinns universitet, Tallinns tekniska högskola, Estlands forskningsråd, Estlands geologiska undersökning, Estlands miljöforskningscentrum, Praxis Center for Policy Studies, Estlands undervisnings- och forskningsministerium och många andra. Vid översättning till finska av forskningsartiklar eller doktorsavhandlingar kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt relevant terminologi och arbeta nära kunden för att säkerställa en högkvalitativ översättning.

teadustekstide tõlkimine soome keelde

Medicinsk översättning till finska

Medicinsk översättning till finska omfattar bland annat översättning till finska av bruksanvisningar för medicinsk utrustning, information om läkemedel, patientinformationsbroschyrer, hälsodokument, farmaceutisk forskning, osv. Alla våra finska översättningar genomgår en kvalitetssäkringsprocess i enlighet med ISO-standarden, vilket säkerställer att våra finska översättningar är korrekta, slutförda i tid och uppfyller andra kvalitetsstandardkrav. Andra fördelar med att välja Transly är sekretess, snabbhet och ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet.

meditsiinitekstide tõlkimine soome keelde

Översättning av säkerhetsdatablad till finska

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument som ger information om hur man säkerställer en säker användning av en kemikalie i hela leveranskedjan. Eftersom varje leverantör av säkerhetsdatablad ansvarar för innehållet i säkerhetsdatabladet, är det bäst att anförtro översättningen av säkerhetsdatablad till finska åt Transly översättningsbyrå. Vi översätter inte bara texten, utan vi kan också identifiera potentiella väsentliga brister eller inkonsekvenser i den. Vi har lång erfarenhet av att översätta säkerhetsdatablad till finska. Vi håller oss alltid uppdaterade om den senaste relevanta lagstiftningen och officiell terminologi för att säkerställa korrektheten, tydligheten och noggrannheten i dina säkerhetsdatablads översättningar.

ohutuskaartide tõlkimine soome keelde

Finsk lokalisering

Lokalisering av programvara är översättning och anpassning av ett datorprogram eller mobil applikation för den finländska marknaden. Lokalisering av programvara tar hänsyn till preferenser, behov och vanor hos användare i Finland. Lokaliseringsjobb för programvara hos Transly anförtros till professionella översättare som både är teknikkunniga och har finska som modersmål.

tarkvara lokaliseerimine soome

Finska tolkningstjänster

Tolkning, viskad tolkning, fjärrtolkning, konferenstolkning och konsekutivtolkning är finska översättningstjänster som behövs vid evenemang, möten, utbildningar, notariatstransaktioner, osv. Translys finska tolkar är högutbildade professionella, med lång erfarenhet inom olika områden. Vi hjälper dig att välja den tolkningstjänst som bäst uppfyller dina behov.

suuline tõlge soome keelde

Auktoriserad översättning till finska

Auktoriserad översättning till finska är en officiell dokumentöversättningstjänst som vi erbjuder i samarbete med finsktalande auktoriserade översättare. Den finska auktoriserade översättaren tar ansvar för korrektheten av översättningen med sin signatur och sigill. Om en auktoriserad översättning till finska krävs, till exempel för antagning till skola, resor eller domstolsförfaranden, är endast auktoriserade översättare behöriga att översätta dessa dokument till finska.

vandetõlge soome keelde

Den bästa översättningen är ett resultat av en kombination av mänsklig insats och modern teknik. Få de bästa översättningstjänsterna från Transly.

Översättningsspråk

Översättning svenska-finska och finska-svenska

Mer än tio miljoner människor talar svenska. Vi översätter webbsidor, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket mer från svenska till finska och från finska till svenska. Vi erbjuder professionella översättningar svenska-finska och finska-svenska som sparar tid och pengar. Skicka oss en förfrågan om översättning av svenska-finska eller finska-svenska! Vi återkommer till dig inom 2 timmar.

rootsi tõlge

Översättning engelska-finska och finska-engelska

Engelska talas av 1,5 miljarder människor världen över! Transly översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till engelska. Vi översätter även från engelska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av engelska-finska eller finska-engelska!

inglise tõlge

Översättning norska-finska och finska-norska

Totalt 5 miljoner har norska som modersmål. Transly översätter webbplatser, webbutiker, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till norska. Vi översätter även från norska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av norska-finska eller finska-norska!

norra tõlge

Översättning tyska-finska och finska-tyska

Det är inte lätt att göra bot för sina synder i tyskarnas ögon när man har gjort ett stavfel. Transly översätter webbplatser, webbutiker, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till felfri tyska. Vi översätter även från tyska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av tyska-finska eller finska-tyska! Vi ser fram emot den.

saksa-tõlge

Översättning franska-finska och finska-franska

Visste du att mer än 200 miljoner människor världen över talar franska? Vi översätter webbplatser, menyer, avtal, marknadsföringstexter och mycket annat till franska. Vi översätter även från franska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av franska-finska eller finska-franska!

prantsuse-tõlge

Översättning spanska-finska och finska-spanska

Visste du att europeisk spanska och latinamerikansk spanska skiljer sig från varandra? Transly översätter webbplatser, kontrakt och mycket mer till spanska. Vi översätter även från spanska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av spanska-finska eller finska-spanska! 

hispaania tõlge

Översättning italienska-finska och finska-italienska

Italienska talas av cirka 85 miljoner människor runt om i världen. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till italienska. Vi översätter även från italienska till finska. Skicka oss en begäran om översättning italienska-finska-italienska! Vi ser fram emot den.

Itaalia tõlge

Översättning ukrainska-finska och finska-ukrainska

Mer än 45 miljoner människor har ukrainska som modersmål. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, avtal, marknadsföringstexter och mycket annat till ukrainska. Vi översätter även från ukrainska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning ukrainska-finska eller finska-ukrainska! Vi ser fram emot den.

Ukraina eesti ukraina

Översättning ryska-finska och finska-ryska

Visste du att det på ryska webbplatser är god sed att använda det formella “du” i stället för det informella “du” när du tilltalar läsaren? Transly översätter webbplatser, produktbeskrivningar, kontrakt och mycket annat till ryska. Vi översätter även från ryska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av ryska-finska eller finska-ryska!

vene tõlge

Översättning estniska-finska och finska-estniska

Omkring en miljon människor talar estniska som modersmål. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till estniska. Vi översätter även från estniska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av finska-estniska eller estniska-finska!

estonian translation

Översättning lettiska-finska och finska-lettiska

Mer än en miljon människor talar lettiska som modersmål. Vi översätter webbplatser, webbutiker, produktdatablad, kataloger, marknadsföringstexter, dokument och mycket annat till lettiska. Vi översätter även från lettiska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av lettiska-finska eller finska-lettiska! Vi ser fram emot den.

läti tõlge

Översättning litauiska-finska och finska-litauiska

Mer än två miljoner människor talar litauiska som modersmål. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till litauiska. Vi översätter även från litauiska till finska. Skicka oss en förfrågan om översättning av litauiska-finska eller finska-litauiska! Vi ser fram emot den.

leedu tõlge

Översättning polska-finska och finska-polska

Det polska språket pratas av totalt 38 miljoner människor över hela världen. Vi översätter webbplatser, bruksanvisningar, broschyrer, kontrakt, marknadsföringstexter och mycket annat till polska. Vi översätter också från polska till finska. Skicka oss en polska-finska-polska översättningsförfrågan!

Poola tõlge

Anförtro dina översättningar till oss. Våra ivriga översättare på Transly översättningsbyrå tillhandahåller snabba och högkvalitativa översättningar.

Vanliga frågor om finsk översättning

Vad bör man tänka på när man beställer en översättning till finska?

Vår översättningsbyrås översättningar till finska är utförda av erfarna översättare och i allmänhet redigerade.  Vid beställning av en översättning till finska, bör man tänka på att den kan ta lite längre tid än våra engelska eller ryska översättningar. Detta beror främst på det faktum att processer som involverar noggranna och stressfria finska översättare och redaktörer helt enkelt är något längre. Trots detta är våra kunder alltid nöjda med våra finska översättningar, eftersom de systematiskt tänkande, skarpsinniga och dubbelkontrollerande finska redaktörerna konsekvent garanterar kvalitetsöversättningar.

Hur fastställs priset på översättningar till finska?

Prisnivån för översättningar till finska är dock i allmänhet jämförbar med den från engelska eller ryska, men det exakta priset beror på det specifika språkparet. Leveranstiden för finska översättningar kan vara längre än för engelska eller ryska översättningstjänster. Detta beror på det faktum, att det helt enkelt finns färre finska översättare tillgängliga för oss än för engelska eller ryska. Priset påverkas också av den högre levnadsstandarden i Finland. Hursomhelst, vi försöker alltid att hitta ett sätt att erbjuda rabatter till stamkunder.

Skapande av finskspråkigt innehåll och textredigering – vad ska man tänka på?

Vi arbetar med talangfyllda finska copywriters och har skapat innehåll på finska åt våra kunder inom ett antal ambitiösa projekt. Copywriting på finska är lämplig för dig om din marknadskommunikation enbart riktas mot den finländska marknaden. Men, om du också är aktiv på den engelskspråkiga marknaden, kan vi i allmänhet erbjuda prisvärt skapat innehåll på engelska, som sedan kan översättas och anpassas till den finländska marknaden för en lägre totalkostnad. Vi tillhandahåller också textredigering av texter på finska. För detta använder vi en finländsk redaktör som talar finska som modersmål eller andra språk. Om du har tvivel om kvaliteten på din finska text och vill ha den kontrollerad av en finsk redaktör, kontakta oss och vi kommer att ge dig ett utmärkt erbjudande.

Hur beställer jag en översättning till finska?

För att beställa en översättning, vänligen sänd oss ett e-mail tillsammans med den text du vill ha översatt. Om du inte har möjlighet att leverera texten vid denna tidpunkt, vänligen ange det ungefärliga antalet ord som skall översättas. Dessutom kan du lägga till information om källspråket och målspråket, önskad deadline, funktionen för översättningen och önskat format för den färdiga översättningen.

Vi återkommer till dig så snart som möjligt, oftast efter så lite som en timme, och kommer att skicka en offert baserad på de uppgifter du har lämnat. Om du är nöjd med erbjudandet, kommer vi att börja översätta din text omedelbart. Vår byrås översättare gör alltid sitt bästa för att se till att din översättning är språkligt korrekt, terminologiskt korrekt och ett nöje att läsa.

Hur starkt är det finska språkets inflytande?

Det finns nästan 5 miljoner finskspråkiga i Finland. Dessutom finns det totalt cirka en miljon finskspråkiga i Sverige och nordvästra Ryssland (Karelen). Det finns också finska diaspora, dvs minoriteter som bor i utlandet, i Estland, Norge, USA, Ryssland och Kanada. De flesta finnar talar acceptabel engelska och deras andra språk är ofta svenska. 6 % av Finlands befolkning är finlandssvenskar som har svenska som modersmål. Det bor också ett betydande antal estländare i Finland, över 50 000 år 2015. Eftersom det finska språket inte är bland de mest talade språken ​i världen och många finnar talar engelska, är det kanske inte absolut nödvändigt att översätta din webbsida, produktinformation, marknadsföringsmaterial, etc. till finska. Undantaget är, naturligtvis, om Finland är en av dina viktigaste exportmarknader, i vilket fall det bara inte finns någon väg runt det. Lyckligtvis, hos Transly, är ditt säljmaterial och dina produktkataloger i rätta händer.

Vad gör det finska språket intressant?

Det finska språketär väldigt intressant. Det finns inget grammatiskt genus på finska, eller någon speciell form för att beteckna framtiden. Finskan har 15 kasus. Det finska språket uttalas också exakt som det står skrivet (till skillnad från t ex engelska eller franska). Ett av de längsta orden på finska är “lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas”, vilket betyder “student vid en statlig försvarsskola som studerar för att bli en assisterande mekaniker för turbinmotordrivna jetplan”. Entusiaster för finska tungvrickare kommer utan tvekan att inkludera “hyppytyynytyydytys“, som betyder “tillfredsställelsen av att hoppa på en studsande kudde”. Och många vet vad som kanske är världens längsta palindrom: ”saippuakivikauppias”, som betyder ”försäljare av kaustiksoda”.

Vilka är de roligaste uttrycken på finska?

Finnarnas nyckfulla humor har berikat det finska språket med ett antal färgstarka uttryck. När finnarna har bråttom, säger de “juosta pää kolmantena jalkana”, som betyder “att springa medan du använder huvudet som ett tredje ben”. Om finnarna ifrågasätter någons mentala hälsa, säger de “Olla kaikki Muumit laaksossa?”, som direkt översätts till “Är alla Mumin i dalen?”. När finnarna är på dåligt humör, sägs de vara “kuin perseeseen ammuttu Karhu”, det vill säga “som en björn skjuten i baken”. Många lingvister kommer att njuta av det finska uttrycket “Vihdoin vihdoin vihdoin”, vilket kan översättas till “jag piskade mig slutligen med en bastukvast”. Och det finska ordet för pedant är “pilkunnussija”, vilket fint uttryckt översätts till “en person som har samlag med kommatecken”.

Vad bör man tänka på när man kommer in på den finska marknaden?

Tack vare en hög levnadsstandard och en ärlig affärskultur, kan Finland vara en mycket attraktiv exportmarknad. Här är några kännetecken för finländare, som är värda att ta hänsyn till när du kommer in på den finska marknaden.

  • Finländsk affärskultur präglas av individualism och självständighet. Finländarna är självständiga som anställda och experter värderas högt.
  • Platta organisationsstrukturer och team utan ledare är vanliga. Finska företag präglas av ett mjukt ledarskap, fördelning av makt mellan alla gruppmedlemmar, och en atmosfär vari varje anställd värderas och respekteras.
  • Förändringar genomförs långsamt. I Finland kan reformer och utveckling ofta ta år, eftersom ledarna är extremt försiktiga med att göra förändringar och varje risk noggrant vägs.
  • Organiseringen av arbetet är systematisk. Finländarna är noggranna planerare och följer gemensamt överenskomna procedurer. Anställda arbetar sällan övertid, möten skjuts aldrig upp, arbete levereras i tid och överenskommelser fixeras i skrift.
  • Finländarna är tysta och reserverade och förblir alltid artiga. Känslor hålls i schack på jobbet. Gruppmedlemmar är respektfulla mot varandra. Ledare är stödjande och respektfulla mot sina underordnade.
  • Anställningsförhållanden skapas med försiktighet, eftersom det är mycket svårt att avskeda arbetare i Finland. Uppmärksamhet och djupt övervägande används också när man bildar partnerskap.

Läs vår blogg

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

En del av våra kunder

Admiral Markets Tallinn
allies tallinnas
bcs itera tallinnas
Beckhoff tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Combi works Tallinn
energia partner tallinnas
EKA tallinn
elsavie_logo_Tallinn
esplan tallinn
Esto Tallinn
Fortum tallinn
Goworkabit tallinn
hemles tallinn
ideal tallinnas
Infragate Tallinn
innove tallinn
KPMG tallinnas
Luuv Tallinn
merko Tallinnas
monestro
Moneyflow tallinn
Montonio tallinnas
Nexd tallinn
Tallinna tehnikaülikool
tank tallinnas
netgroup tallinnas
newsec tallinnas
Nobel digital tallinn
nordecon tallinnas
Printall tallinnas
Synerall tallinnas
tradehouse tallinnas

Anförtro din översättning till oss. Transly översättningsbyrå tillhandahåller en snabb och högkvalitativ tjänst.

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.