Navigera inom lokalisering och översättning: En utförlig vägledning

Översättning eller lokalisering

Navigera nyanserna: översättning eller lokalisering? Båda erbjuder unika fördelar, men att välja rätt tjänst kan påverka ditt innehålls slagkraft. Upptäck skillnaderna mellan dem och vilken som passar bäst för dina behov. Lär dig mer nu.

Vad är översättning?

Översättning är processen att återskapa en text på ett annat språk. Det språk som texten översätts från kallas källspråk och det språk som den översätts till kallas målspråk. Syftet med översättning är att förmedla textens budskap på målspråket.

Detta kräver att översättaren hittar en motsvarighet till allt i källtexten, inklusive idiom, talesätt och ord som det inte finns någon direkt motsvarighet till i målspråket. Vid översättningen måste översättaren behålla källtextens stil och ton, ta hänsyn till dess sammanhang och naturligtvis se till att översättningen tjänar sitt syfte.

Vad är lokalisering?

Lokalisering är anpassning av en text till målmarknaden. Målmarknaden kan vara ett land, ett område eller en region där översättningen ska användas. Förutom att översätta innebär lokalisering en anpassning av texten till målmarknadens språkliga, kulturella och andra normer. Lokalisering talas det ofta om i samband med översättning av webbplatstexter, marknadsföringstexter, reklam och vissa bruksanvisningar.

När räcker det med översättning och när är lokalisering ett bättre alternativ?

Lokalisering är i allmänhet lämpligare om det material som ska översättas uppfyller följande två villkor:

  1. Materialet tjänar ett specifikt syfte. Detta innebär att syftet med materialet är att förmedla information, ge instruktioner om hur man gör något, osv.
  2. Materialet kommer att användas på en strikt avgränsad målmarknad eller strikt avgränsade målmarknader.

Det betyder att om du vill översätta din webbplats till engelska så att den helt enkelt ska vara begriplig för alla engelsktalande, kan lokalisering vara onödig. Men om din avsikt är att översätta en webbutik, till exempel till engelska, för att göra det möjligt för människor i vissa bestämda länder att använda den, bör du lokalisera den för alla målmarknader där den kommer att användas.

Till exempel: om ett företag som är verksamt i Litauen planerar att få sin webbplats översatt till ryska, så att personer med ryska som modersmål boende i Litauen kan hitta information på webbplatsen, är lokalisering inte absolut nödvändig. Men, om syftet med översättningen till ryska är att ge information till människor som bor i Ryssland, bör webbplatsen också lokaliseras för den ryska marknaden.

Tänk på att lokalisering, om den görs på rätt sätt, kan ha en positiv inverkan på ditt företags framgång. Net Media Planet, ett marknadsföringsföretag i London, Storbritannien, rapporterade att lokalisering av annonser och webbplatsinnehåll resulterade i en 20-procentig ökning av konverteringar för deras kunder. När hela webbplatser lokaliserades var de positiva effekterna ännu större, då registrerades en konverteringsökning på 70 %.

Hur fungerar lokalisering?

Lokaliseringen kan kräva ändringar av:

Ju större skillnaderna är på målmarknaden, desto större är behovet av ändringar under lokaliseringen. I vissa fall kan det till och med vara nödvändigt att ändra strukturen eller logiken bakom hela webbplatsen.

Att till exempel lokalisera en webbplats för den japanska marknaden kan ibland innebära ett stort antal ändringar, som du kan läsa mer om i vårt blogginlägg om att översätta webbplatser till japanska.

Hur skapar man en webbplats som är lätt att lokalisera?

När det gäller ett internationellt varumärke bör behovet av lokalisering beaktas redan när webbplatsen skapas, eftersom du redan vet att den kommer att användas på andra marknader.

Att tidigt ta hänsyn till lokalisering hjälper till att säkerställa att processen går så snabbt och smidigt som möjligt. Om behovet av lokalisering inte beaktas förrän senare, kan det bli en större utmaning och ta mer av din tid i anspråk än själva sammanställandet av källmaterialet. Här är några enkla lokaliseringstips för designers och utvecklare:

Mer information om hur du skapar en webbplats som är lätt att lokalisera finns här.

Rekommendationer om hur du kan göra för att garantera att ditt lokaliseringsprojekt blir framgångsrikt

  1. Det bästa är att anlita en översättningsbyrå som har erfarenhet av att översätta och lokalisera marknadsföringsmaterial, bruksanvisningar, annonser eller webbplatser för den specifika marknad som du vill lokalisera ditt material för.
  2. När du beställer en lokaliseringstjänst från en översättningsbyrå ska du begära att översättarna och redaktörerna är infödda eller bosatta på målmarknaden. Exempelvis kommer till och med estländare som har ryska som modersmål att tala språket något annorlunda än översättare som bor i Ryssland.
  3. Se till att den beställda tjänsten inkluderar redigering. Lokaliserade texter bör alltid dubbelkollas, eftersom fel kan bli mycket kostsamma. Material som skapas genom samarbete mellan flera proffs som känner målmarknaden utan och innan kommer att låta lika naturligt som material som ursprungligen skapats på målmarknaden – detta kommer att bidra till att skapa förtroende hos din målgrupp och se till att materialet tjänar sitt syfte.

Lycka till med din lokalisering!

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.