fbpx
SPRÅK
MENY

Språkgranskning

Redigering och korrekturläsning är viktiga tjänster för vår text- och översättningsbyrå. För att korrigera stavning och grammatiska fel är korrekturläsning det bästa alternativet. Men, också om ni önskar förbättra stilen, förenkla meningsbyggnaden och formulera om texten, rekommenderar vi att beställa en redigeringstjänst. Våra mycket erfarna redaktörer har ett utmärkt grepp om språket och kommer alltid att göra sitt bästa för att anpassa texten till dina förväntningar.

redigering

Vad är språkgranskning?

Redigering består av att göra texten flytande och förbättra tydligheten i texten. Efter redigering kommer texten att ha en konsekvent stil och uppfylla alla språkregler. Redaktören förbättrar ordningen på orden och, vid behov, ordvalet (till exempel om innebörden av orden är otydligt). Redigerade texter ska vara fria från stavfel och grammatiska fel, använda verifierad terminologi och garantera en korrekt specialiserad vokabulär.

Förutom att eliminera språkliga inkonsekvenser är en av språkredigerarens uppgifter också att kontrollera fakta och, om nödvändigt, förkorta texten eller lägga till förklaringar. Till uppgifterna hör även textformatering (radavstånd, textmarginaler, typsnitt). I fallet med översatta texter, består redigering också av att kontrollera att översättningen matchar källtexten. Redaktören ser till att innebörden av källtexten är korrekt och otvetydigt förmedlas i översättningen.

Vad är korrekturläsning?

Korrekturläsning är korrigering av stavfel och grammatiska fel i texten. Korrekturläsning består främst av att kontrollera interpunktion, rätta skrivfel och grammatik. I korrekturläsning ingår inte korrigering av stil eller ordval. Som sådan är korrekturläsning lättare än redigering. Därför är den också billigare och kan slutföras snabbare.

Korrekturläsning krävs för alla officiella texter, med tanke på att misstag i stavningen, grammatiska eller stilistiska fel sannolikt kommer att minska trovärdigheten i texten avsevärt. Om texten verkligen är viktig för dig, är det alltid värt att beställa korrekturläsning.

Vad är textredigering (innehållsredigering)?

Innehållsredigering eller textredigering innebär revidering av texten. Innehållsredigering är det bästa valet när texten kräver omfattande förändringar. Det handlar till exempel om att helt ändra strukturen i texten eller göra texten mer begriplig. Ibland är det också nödvändigt att helt ändra stilen på texten – det är där även som textredigering kommer till nytta.

Textredigering är mer omfattande och tidskrävande än språkgranskning. Till skillnad från språkgranskningen som utförs av redaktören så utförs vanligtvis innehållsredigering av en copywriter. Den viktigaste aspekten när du planerar textredigering är att vara säker på att skribenten förstår vad du har för förväntningar på texten, eftersom det bara är då som texten kan skrivas om på bästa möjliga sätt.

Vad är specialistredigering?

Specialistredigering är en tilläggstjänst för tekniska översättningar. Separat beställd specialistredigering är lämplig om den översatta texten berör ett specifikt område och översättaren eller författaren inte är expert på det området. Specialistredigering utförs av experter, med en omfattande kunskap om sitt område och med mycket goda kunskaper i språket samt oklanderlig stavning.

Vad är SEO-redigering?

SEO-redigering är en extra översättningstjänst för webbplatser. Separat beställd SEO-redigering är nödvändig, om din webbplats text har översatts eller sammanställts av någon som inte är bekant med vad som erfordras för sökmotoroptimering (att göra så att din webbplats rankas högt). SEO-redigering utförs av en webbplatsoptimerare är bekant med SEO-metoder samt kapabel att skriva flytande med korrekt stavning.

När bör du beställa språkgranskning för en text?

Om texten har många läsare, är det alltid en god idé att låta ett annat par ögon gå igenom den, eftersom redigering kommer att bidra till att förbättra den. Oavsett om det är ett brev eller dokument, en artikel, bruksanvisning eller reklamtext, finns det oftast utrymme för förbättringar.

Att få texten redigerad är också lämpligt om du arbetar med en fördjupad text inom ett specifikt område, som har sammanställts av någon utan en omfattande förståelse av ämnet. I sådana fall bör du beställa specialistredigering. Dessutom kan redigering vara nödvändig när det gäller texter som publicerats på nätet – i så fall bör du beställa SEO-redigering. Slutligen, om det finns stavfel i texten, bör du beställa korrekturläsning.

Vilken översättningstjänst ska du välja?

Valet av en lämplig redigeringstjänst bör baseras på funktionen av texten. Huruvida enbart korrekturläsning är tillräckligt eller om du behöver en mer omfattande redigering är beroende av den initiala noggrannheten hos texten, i fråga om stavning, grammatik och stil och hur nöjd du är med texten i dess nuvarande form. Vid redigering av en text måste dess slutliga läsare alltid hållas i åtanke. Om det är en bruksanvisning, som läsaren kommer att granska i detalj, är det viktigt att använda lämpliga och exakta formuleringar som inte innehåller någon tvetydighet.

Om du vill förändra en vanlig text till en försäljningstext, kommer du att behöva använda innehållsredigering. I så fall kan redaktören också ge förslag på sådant som inbjuder till försäljning i texten. När det gäller innehållsredigering, är redaktörens uppgift att se till att din uppmaning till handling låter naturlig och att det finns ett lämpligt antal repetitioner – inte för få och inte för många. Om bara stavningskontroll krävs, är det bäst att beställa korrekturläsning.

Vilka språk redigerar vi?

Vi erbjuder språkgranskning, korrekturläsning, innehållsredigering, textredigering, specialistredigering och SEO-redigeringengelska, ryska, finska och estniska. Om du behöver redigering för ett annat språk, vänligen sänd oss texten som ska redigeras via e-post, så kommer vi att ta kontakt med dig inom kort, för att låta dig veta om vi kan erbjuda redigering av din text och vilken deadline och vilket pris vi kan erbjuda.

Våra redaktörer för främmande språk skriver alltid på sitt modersmål. Att använda en redaktör som är en infödd talare av målspråket bidrar till att säkerställa att den slutliga texten är felfri och smidig, samt tar hänsyn till alla nyanserna i den respektive språksfären.

Hur lång deadline krävs för redigering?

En fackspråksredaktör kan redigera i genomsnitt 15 000 ord, dvs. 25 sidor per dag. Tidsåtgången innan leverans beror på hur omfattande och grundligt dokumentet behöver redigeras. Innehållsredigering, specialistredigering och SEO-redigering tar vanligtvis längre tid än korrekturläsning, eftersom arbetet är mer omfattande. Till tiden för redigering av texten tillkommer tid för en leveransgranskning och kommunikation med kunden.

Om du behöver redigera en text på endast fem sidor, bör det beaktas att arbetet möjligen inte kan slutföras inom en arbetsdag. Projektledaren behöver tid för att bekanta sig med texten, förbereda en offert och hitta den mest lämpliga redaktören. Redaktören i sin tur behöver tid för att bekanta sig med området som behandlas i texten. Generellt kan vi emellertid slutföra brådskande redigeringar av endast ett fåtal sidor inom en arbetsdag, men du bör alltid ange deadline vid beställningen.

Hur beräknas priset på ett redigeringsjobb?

Priset för ett redigeringsjobb beror på källtextens språk, volym (antal ord), ämne och format (papper, Word-dokument, etc.), deadline för jobbet samt vilket syfte den redigerade texten har. Utöver det beror priset på huruvida tjänsten du behöver innefattar korrekturläsning, språkgranskning, innehållsredigering, specialistredigering eller SEO-redigering.

Transly Översättningsbyrå erbjuder ett attraktivt rabattsystem för stamkunder. Vi erbjuder också en redigeringstjänst för avhandlingar till studenter, med en extra rabatt. För en offert för ditt redigeringsjobb, skicka oss en förfrågan och inkludera texten du vill få redigerad. Det är viktigt att vi får se texten innan vi skickar en offert, eftersom vi endast först då kan rådgöra med dig och uppskatta hur omfattande texten bör redigeras.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.