5 skäl till varför du bör anlita en redaktör

Keeletoimetaja

Nuförtiden, med den ständigt ökande användningen av engelska som världens internationella språk och den allmänt hårda konkurrensen om att ligga högst upp på sökmotorernas rankinglistor, är effektiv redigering och korrekturläsning mycket efterfrågad. För att kunna skapa ett övertygande, suggestivt innehåll är det viktigt att få texterna redigerade för ett flytande språk, konsekvens och lokalisering.

Nedan listar vi de fem främsta skälen till varför du bör anförtro dina texter till en professionell redaktör.

1. Flytande språk

Även om många människor kan kommunicera på engelska, är det inte alla (och allt) som kan kommunicera bra. Detta gäller särskilt AI, som för närvarande tenderar att producera ett oinspirerande generiskt innehåll som till sin natur låter som om det har skrivits av en dator. Detta problem är också vanligt med maskinöversatt innehåll – AI tenderar att översätta direkt till de enklaste och mest uppenbara formerna, och alla språkliga nyanser, humor och stilistiska finesser kan gå förlorade. Slutresultatet? Tråkigt, oinspirerande innehåll som inte går att skilja från den enorma massan av trist, repetitivt AI-klickbete (Amazon Prime har i tysthet lagt till 10 stora filmer, etc.) som sprids i överflöd på nätet.

2. Förtroende

Utöver priset är förhållandet att webbplatsen är legitim en av de viktigaste faktorerna som modersmålstalare tittar efter, när de bestämmer sig för att göra inköp på webben. Vi har alla sett bedrägerier på inte helt perfekt (eller rent av hemsk) engelska, och för många är användning av dålig engelska synonymt med nätbrottslighet.

Särskilt för småföretag som försöker öka sin synlighet på nätet kan det vara avgörande att undvika de små grammatiska fel och stavfel som kan smyga sig in även i den mest välskrivna text. Google nedgraderar också innehåll av låg kvalitet så det är bäst att låta ditt material granskas noggrant innan det publiceras.

Redaktör

3. Lokalisering

Vad som också är sant om AI att den har svårt med – eller rentav inte förstår – de olika formerna av engelska. Samtidigt som amerikansk engelska är standard eller det enda alternativet för maskinöversatt/-skapat innehåll, föredrar de flesta europeiska länder brittisk engelska. Detta kan också skapa en missmatchning, där man i slutändan blandar de båda varianterna.

Dessutom är de flesta idiom och uttryck landspecifika och kan orsaka förvirring eller löje om de inte lokaliseras korrekt av en modersmålstalare. Om någon från Frankrike till exempel skulle säga “Je pourrais le faire les doigts dans le nez!” (Jag kan göra det med fingrarna i näsan!) skulle den direkta engelska motsvarigheten vara “I can do it with my hands tied behind my back!” (Jag kan göra det med händerna bakbundna).

4. Läsbarhet

Människor blir lätt uttråkade. Och med den nästan oändliga mängd valmöjligheter som nu finns tillgängliga så går de helt enkelt direkt någon annanstans om innehållet inte är övertygande. Alltför långa meningar, banala klichéer, upprepningar och överflödigheter gör att kärnbudskapet inte når fram.

En bra redaktör, å andra sidan, kommer att ändra, ta bort eller anpassa ditt innehåll för att se till att läsaren inspireras att läsa vidare.

Redigering

5. Klarhet och objektivitet

Vi är inte alltid våra egna bästa redaktörer. Det som låter bra i ditt huvud kan framstå som konstigt, olämpligt eller otydligt för en opartisk läsare. Sådana problem förvärras av maskinöversättning, eftersom den försöker omvandla komplexa idéer till en förenklad form baserat på dess fördefinierade kriterier och därmed ytterligare avleder uppmärksamheten från vad som ursprungligen sades.

En del av redaktörens jobb är att vara en konstruktiv kritiker och neutral observatör (bokstavligen läsarens röst), som ger en opartisk bedömning av texten och kommer med användbara förslag om något verkar oklart eller kanske kan ändras för att ge bättre genklang i kärnmålgruppen.

Sammanfattningsvis kan en professionell redaktör, som arbetar efter de fem principer som anges ovan, övervinna problemen med översättning mellan olika språk och begränsningarna med maskinredigering och därmed hjälpa till att skapa noggrant utformat innehåll som är felfritt, övertygande och lättförståeligt för den genomsnittliga läsaren.

Din webbplats kommer att rankas högre, din målgrupp kommer att lita på dig och inspireras av dig, och det är mer sannolikt att din artikel kommer att uppskattas. Därför bör du alltid skicka din text till en skicklig redaktör/korrekturläsare innan du publicerar den!

Se även:

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.