fbpx
SPRÅK
MENY

Översättning till ryska

Som det 8:e mest talade språket i världen räknat efter antal infödda talare (ungefär 150 miljoner!), har ryska varit ett viktigt språk inom världen av översättningar under en mycket lång tid.

översättning till ryska

Varför översätta till ryska?

Som nämnts ovan, är den globala rysktalande marknaden mycket stor. Utöver de 140 miljoner som talar språket i Ryssland talas det utbrett i stora delar av Östeuropa, där det ofta fortfarande fungerar som ett lingua franca. I Estland och Lettland, till exempel, utgör ryskspråkiga nästan 30% av befolkningen. Detta inkluderar inte den infödda befolkningen, som också är mycket flytande i språket. Siffrorna är ännu större i den del av Östeuropa som inte tillhör EU, som Ukraina, Moldavien och Vitryssland. Stora ryska samhällsgrupper kan också hittas i hela världen, i Israel, Tyskland, USA, Kanada och Australien, till exempel.

Transly översättningsbyrå är översättning till ryska en av våra mest prisvärda översättningstjänster. Genom att översätta dina texter till ryska kan du avsevärt utvidga målgruppen för din produkt eller tjänst. Det är en engångsinvestering som kommer att dra in rysktalande kunder under många år framöver. Därför är det alltid värt besväret att översätta ditt säljmaterial, din webbplats och dina pressmeddelanden eller produktkataloger till ryska.

Hur starkt är det ryska språkets inflytande?

Ryska tillhör familjen av indoeuropeiska språk ​och är det officiella språket i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, och många mindre länder. Totalt finns det i världen 260 miljoner människor som talar ryska, varav 150 miljoner talar det som modersmål. Ryska är det åttonde mest talade språket i världen. På grund av det stora antalet människor som talar språket och trots mystifierande grammatik och det komplicerade kyrilliska alfabetet, är ryska också ett av de sex officiella språken i Förenta Nationerna.

Det ryska språkets inflytande har också en kulturell dimension, i det att ryska har ett framträdande och rikt litterärt arv. Författare av kalibern Pushkin, Dostojevskij, Tolstoj, Nabokov, Tjechov, Yesenin, Gogol, Pelevin, Majakovskij och många andra har gjort värdefulla bidrag till världen genom det ryska språket.

Vad gör det ryska språket intressant?

Ryska är ett mycket rikt språk. I själva verket är det så rikt, att det innehåller många ord som inte har direkta motsvarigheter på andra språk. Ett sådant ord, till exempel, är “тоска“, vilket ofta är löst översatt som “melankoli”, även om rysktalande tenderar att inte hålla med om denna översättning. Vladimir Nabokov har sagt följande om ordet “тоска”: “När det är som djupast och mest smärtsamt, är det en känsla av stor andlig ångest, ofta utan någon specifik orsak. På mindre morbida nivåer är det en molande värk i själen, en längtan utan något att längta efter, en sjuk trånad, en vag rastlöshet, mentala plågor, längtan. I vissa fall kan det vara en längtan efter någon eller något specifikt, nostalgi, kärlekskrankhet. På den lägsta nivån motsvarar det leda, tristess.”

Ett annat sådant ord är “бытие“, allmänt, men otillräckligt, översatt till “att vara”. Den verkliga innebörden av “бытие” kommer dock närmare en hyper-medveten existens, en objektiv och analytisk känsla av att vara, eller rikedomen i livet genom tillvaron. Slutligen är detta tredje exempel särskilt intressant: “переподвыподверт” innehåller totalt fyra prefix, av vilka ett till och med är upprepat, nämligen пере-под-вы-под-верт. Detta självrefererande ord betyder att göra något på ett komplicerat eller obegripligt sätt. Dessa är bara några exempel på många ryskspråkiga ord som behöver ytterligare förtydliganden vid översättning. Därför är ryskspråkiga översättares arbete ett av stort ansvar.

Vad skiljer de bästa ryskspråkiga översättarna från de övriga?

Ryska är ett komplicerat språk. Till exempel tillåter ryska språket bildandet av helt nya ord med suffix, dvs ändelser. Dessa ad hoc ord hjälper talaren att uttrycka sina känslor i förhållande till föremålet eller ämnet ifråga. Dessutom kan rysktalande ändra innebörden av en mening genom att ändra ordföljden. Sålunda är de bästa ryska översättarna de som kännetecknas av en särskilt stark känsla för språket samt uppmärksamhet på detaljer och språknyanser.

Precision, flit, noggrannhet och stor kommunikationsförmåga är vad som skiljer de bästa översättarna från de som helt enkelt bara är mycket bra. Vår översättningsbyrå arbetar bara med de allra bästa ryskspråkiga översättarna, som alltid punktligt levererar flytande och terminologiskt korrekta ryska översättningar, vilka tar hänsyn till nyanserna i det ryska språket.

Vad bör man tänka på när man beställer en översättning till ryska?

Innan du beställer en översättning till ryska bör du kontrollera om vissa kriterier uppfylls, eftersom detta hjälper dig att verifiera om din blivande översättningspartner erbjuder en högkvalitativ översättningstjänst och försäkrar dig om att du blir nöjd med den färdiga översättningen. Vår översättningsbyrå uppfyller alltid följande kriterier:

  • Din text är översatt av en översättaresom har målspråket som modersmål.
  • Översättare av teknisk text är bekanta med området i fråga eller beredda att bekanta sig med det om så behövs.
  • Texten är översatt av en erfaren översättare som inte bara översätter ord så exakt som möjligt, utan också försöker förmedla tonen i texten eller göra stilen neutral, så att översättningen skall vara njutbar att läsa.
  • Oavsett om det är ett avtal eller en juridisk, medicinsk eller annan text, känner sig översättaren alltid ansvarig för sitt arbete och strävar efter att förmedla innebörden felfritt.
  • Vi samarbetar med våra kunder – vi tar hänsyn till deras stilistiska preferenser, terminologiska konventioner och funktionen för översättningen, i syfte att leverera en översättning som motsvarar deras förväntningar.
  • Som regel är våra översättningar till ryska alltid redigerade.
  • För stamkunder erbjuder vi en rabatt på alla översättningar av återkommande segment.
  • Vi kommer att leverera din översättning i tid.

Copywriting på ryska och ryskspråkig textredigering - vad ska man tänka på?

Förutom att skapa innehåll på estniska, engelska och finska, erbjuder vi även ryskspråkigt skapat innehåll. Vi redigerar och korrekturläser också ryska texter – det utförs alltid av en redaktör som talar ryska som modersmål. Vår lista av tjänster omfattar även anpassning av estniska och engelska texter till ryska.

Anpassning är inte bara översättning, utan innebär att justera texten till det ryska kultur- och språkområdet. Normalt innebär detta att skriva om vissa delar av texten, men också, vid behov, att ge förslag om att ändra färgschemat, symbolerna, etc. Våra talangfyllda infödda ryska copywriters anpassar, till exempel, reklammeddelanden, kallelser och konceptuella texter.

Hur fastställs priset på översättningar till ryska?

På Transly översättningsbyrå är översättning till ryska en av våra mest prisvärda översättningstjänster. Våra avgifter för översättning till ryska är från 0,07 Euro per ord. Det slutliga priset beror på det exakta språkparet, fackområdet för den text som ska översättas, önskad deadline, filformat, etc. För stamkunder erbjuder vi rabatt på repetitioner i de översatta texterna.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.