fbpx
SPRÅK
MENY

Översättning till lettiska

En växande marknad öppen för utrikeshandel gör Lettland till en attraktiv plats för att göra affärer, i kombination med ett unikt språk betyder det att översättningstjänster för lettiska är avgörande för framgång.

översättning till lettiska

Med en snabbt växande ekonomi och geografiskt det centrala landet i Baltikum, är Lettland en utmärkt marknad för alla företag som är verksamma i Baltikum och Skandinavien, likväl som längre bort. Den ekonomiska miljön är relativt likartad i Baltikum, men, trots de små befolkningarna, är de lokala språken inte det, samtidigt som de utgör en viktig del av den nationella identiteten i varje land.

Följaktligen, när du kommer in på den lettiska marknaden, är det en bra idé att ha ditt företags webbsida, reklammaterial, produktbeskrivningar och kataloger översatta till lettiska. Transly översättningsbyrå är baserad i grannlandet Estland – och vi känner våra grannar utan och innan. Våra översättare kommer att få ditt säljmaterial eller brev översatt till lettiska snabbt och med hög kvalitet. Om det behövs, erbjuder vi även våra kunder olika tilläggstjänster med anknytning till översättning, som till exempel layout och textinfogning på webbplatser.

Hur vanligt är det lettiska språket?

I Lettland talas lettiska av 2 miljoner människor, varav 1,3 miljoner talar det som modersmål. Utanför Lettland finns det ytterligare cirka 100.000 personer som talar lettiska. Ungefär 37% av befolkningen i Lettland, det vill säga 725.000 personer, talar ryska i hemmet. Även om det lettiska språket liknar litauiska, är lettiskan det modernare av de två. Samtidigt behåller litauiskan mera arkaiska drag.

Lettiska och litauiska är östbaltiska språk. Deras närmaste släktingar finns hos olika östliga språk: Armeniska, albanska, de slaviska språken och indoiranska språk. Men lettiska och litauiska har också gått igenom flera förändringar, på grund av påverkan av centraleuropeiska, dvs kentumspråk. Eftersom bibehållandet av egenskaperna hos satemspråken är ganska svagt i lettiska och litauiska, anses de ligga någonstans emellan satem- och kentumspråk.

Vad har lettiska gemensamt med andra språk?

Den närmaste släktingen till det lettiska språket är litauiska – tillsammans anses de utgöra de mest arkaiska levande indoeuropeiska språken, de har kvar många egenskaper från Proto-Indoeuropeiska, främst dess substantivformer. Hursomhelst, lettiska och litauiska är inte ömsesidigt begripliga. Lettiska anses också vara den närmaste indoeuropeiska släktingen till de finsk-ugriska språken. Detta, bland andra aspekter, bevisas av det faktum att uttalet av det lettiska språket är i sin natur mera likt det estniska och finska än det av andra indoeuropeiska språk.

Lettiska delar också några lexikala likheter med tyska och ryska. Till exempel är den ryska motsvarigheten till den lettiska ordet ”sirds” (”hjärta”) ”сердце” (”serdtse”), medan den tyska motsvarigheten för den lettiska ”naba” (”navel”) är ”Nabel”. Likheterna med engelska däremot är relativt få och sällsynta både i grammatik och ordförråd.

Vad gör det lettiska språket intressant?

Många lettiska ord har lagts till språket under de senaste 200 åren. Lettiska lingvister har arbetat hårt med att ersätta ord som har tyskt ursprung i språket. Samtidigt är dock de nyligen skapade lettiska ord som avses ersätta de tyska ofta inte nödvändigtvis lettiska heller. På lettiska brukade ordet för “färg” vara “pērve”, som härleds från det tyska “verwe”. Dessutom hade detta ord synonymen “blaka” på lettiska, som också kom från tyskan. För att ersätta dessa, skapades ett nytt ord – “krāsa“, som starkt påminner om det ryska ordet “красить“, som betyder “att måla”. Således har i detta fall ansträngningarna att skapa en lettisk variant inte varit alltför framgångsrika. Letter tenderar också att undvika engelska lånord.

Således, till exempel, är det lettiska ordet för “dator” “dators“, som är ett lån från svenskan som använder ordet “dator“. Likaså det lettiska ordet för “tangentbord”, är “tastatūra“, som liknar det tyska “Tastatur“. Därför kommer många nya lettiska ord faktiskt från andra språk, trots ansträngningar för att undvika utländska lån. Det är också intressant att notera, att även om lettiskan har lånat många ord från tyskan är språken faktiskt inte lingvistiskt relaterade alls, eftersom lettiska inte är ett germanskt språk.

Vad säger lettiskan om det lettiska folket?

Språk kan ofta ge en värdefull insikt i attityder, seder och vanor hos folket. Detta gäller även för letterna. Det lettiska ordspråket “Dzirdi daudz, Runa maz” (“Lyssna en hel del, tala lite”) antyder att letterna är reserverade och inte så pratsamma. Samtidigt återspeglar det lettiska ordspråket “Kā vecie svilpo tā jaunie danco” (“De unga dansar, medan åldringarna visslar”) den hierarkiska strukturen i det lettiska samhället. Dessutom antyder det lettiska talesättet “Sargi sevi pats, tad Dievs tevi sargās” (“Se efter dig själv, Gud kommer att skydda dig”) att det lettiska samhället är individualistiskt snarare än kollektivistiskt – det vill säga man ska klara sig på egen hand, snarare än att förlita sig på andra.

Vad bör man tänka på när man kommer in på den lettiska marknaden?

Den lettiska affärskulturen liknar den i resten av Baltikum samt Tyskland. Letterna är mycket stolta över sitt land, språk och kultur – till en början distanserade letter kommer alltid att lysa upp, om du talar några ord lettiska med dem. När man kommer in på den lettiska marknaden, kan man också göra klokt i att tänka på följande:

  • Letterna gillar korta möten. Att komma rakt på sak utan långrandiga introduktioner, komma tillräckligt förberedd och vara rakt på sak är en säker väg till framgång, när man förhandlar med dem.
  • Letter tenderar att komma för sent. Det råder ingen tvekan om att de gör sitt bästa för att komma i tid till möten med utländska partners, men de kanske inte alltid lyckas. Letterna är inte alltför punktliga.
  • Letterna tar affärer på allvar. Deras konservatism påverkar klädseln och hur de bedriver affärsmöten. Affärer är inget skämt för dem.
  • Strukturen för lettiska organisationer är hierarkisk och affärskulturen är formell. Beslutsfattarna är de ledande befattningshavarna, så beslut kan ta tid.
  • Letterna gillar telefonsamtal. Det bästa sättet att kontakta en lettisk affärspartner är via telefon. Detta säkerställer att alla ärenden avslutas på önskat sätt. Viktiga affärsbeslut kräver emellertid personliga möten.
  • Letterna föredrar möten på tu man hand. Stora sammankomster är inte lämpliga för lettiska affärsmöten. Som mest bör båda sidor representeras av två personer, men det är bättre och snabbare att samtalen hålls mellan två personer.

Vad bör man tänka på när man beställer en översättning till lettiska?

Vår huvudsakliga lettiska översättningstjänst är översättning engelska-lettiska-engelska. Översättare mellan engelska till lettiska samt lettiska till engelska är relativt få. Bland dessa få finns det dock några underbara översättare, som vi har tillgång till. Vi arbetar även med kompetenta lettiska och engelska redaktörer, som utför språkgranskningar av texter som har översatts från lettiska till engelska.

Våra översättare och projektledare gör alltid sitt bästa för att leverera snabba och högkvalitativa översättningar, men det är viktigt att hålla i minnet att översättningar lettiska-engelska-lettiska kan ta något längre tid än ryska-engelska-ryska eller finska-engelska-finska översättningar.

Hur beställer jag en översättning till lettiska?

För att beställa en lettisk översättning, var vänlig att skicka ett e-postmeddelande. Om möjligt, inkludera även den text som du vill ha översatt. Dessutom, ange önskad deadline och ge oss en kort beskrivning av syftet med översättningen. Glöm inte att bifoga databaser över terminologi, om du har sådana, och att klargöra önskat filformat för översättningen. Vår projektledare kommer att ta kontakt med dig inom kort, för att ställa ytterligare frågor eller för att ge dig en offert. Om du är nöjd med offerten, kommer vi att börja med din översättning.

 

Översättningar lettiska-svenska och svenska-lettiska

Vi erbjuder översättningar lettiska-svenska och svenska-lettiska, lettiska-estniska och estniska-lettiska, lettiska-engelska och engelska-lettiska, samt lettiska-ryska och ryska-lettiska. Tveka dock inte att kontakta oss med förfrågningar om andra språkkombinationer – vi gör alltid vårt bästa för att hitta en lösning på dina översättningsbehov.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.