fbpx
SPRÅK
MENY

Full-service översättning

Transly Översättningsbyrå är en full-service översättningsbyrå. Vi kommer att göra vårt bästa varje dag, för att möta dina behov av översättningar och skapande av innehåll. Förutom översättning och copywriting, har vi också utvecklat en rad tjänster inom språkindustrins område, som gör att vi kan uppfylla alla dina behov vid beställning av en full-service översättning. Utöver standard översättning, redigering, skapande av innehåll och SEO-tjänster för främmande språk, erbjuder vi även översättningstjänster särskilt anpassade till mer specifika behov. Dessa är lokalisering av programvara, konsultation för översättning, skapande av översättningsminne, bedömning av översättningskvalitet, tolkning, voice-over och dubbning. Full-service översättning kan ibland också innehålla layout, design och tryckning.

full-service översättning

Vad är lokalisering av programvara?

Lokalisering är en omfattande anpassning av en översättning till den aktuella marknaden. Utöver standardöversättningsprocessen kan lokalisering även inkludera skapandet av en terminologibas, utveckling av en stilguide, anpassning av grafik till målgruppen, testning, och mycket mer.

Lokalisering av programvara är översättning och anpassning av ett datorprogram eller mobil applikation. I grunden liknar det till sin natur mest lokalisering av flerspråkiga webbplatser. Lokalisering av programvara tar hänsyn till preferenser, behov och vanor hos användare i ett annat land. Lokalisering av programvara utförs av engagerade översättare, för vilka målspråket är modersmål och som har stor erfarenhet att lösa IT-relaterade utmaningar.

Vad är översättningskonsultation?

Vi erbjuder dig stöd i alla frågor som rör översättning och skapande av innehåll. Vid behov ger vi förslag på justeringar, uppdateringar eller skapande av terminologi. Vi uppdaterar och hanterar terminologibaser, hjälper dig att välja det lämpligaste översättningsprogrammet, erbjuder dig stöd i alla frågor som rör översättningsprogram, och, om det behövs, ger både råd och hjälp vid införandet av översättningsprogram.

Dessa och många andra aktiviteter är grupperade under den gemensamma nämnaren “översättningskonsultation“. Vi kommer att se till att du får en vänlig och professionell service, samt utförliga svar från våra lyhörda och kompetenta projektledare på alla dina frågor som rör språk, översättning och skapande av innehåll.

Varför skapa ett översättningsminne?

Skapande av översättningsminne är en tjänst som kan hjälpa dig att spara en avsevärd summa pengar på översättningar. För att skapa ett översättningsminne, grupperar vi alla översättningar som du har beställt från oss under årens lopp. För att kunna göra detta behöver vi filerna för både källspråk och målspråk. Med hjälp av de genomförda översättningarna skapar vi ett översättningsminne. Om det behövs kommer vi också att göra kvalitetsbedömningar för tidigare översättningar och harmonisera terminologin.

Beroende på volymen av översättningarna kommer en fil att skapas som innehåller alla textsegment som översatts hittills. Om eventuella framtida översättningar du beställer innehåller upprepade segment, innebär detta att du kan spara pengar på redan översatta delar, eftersom översättaren inte behöver översätta tidigare översatta delar av texter på nytt. Om du behöver många översättningar på en regelbunden basis och texterna har många upprepningar, vilket ofta är fallet med bruksanvisningar, produktbeskrivningar och webbplatser, är skapande av översättningsminne en lämplig tjänst.

När bör du beställa en bedömning av översättningskvalitet?

Bedömning av översättningskvalitet ger dig en överblick över kvaliteten på befintliga översättningar. Detta är ofta en lämplig lösning, när du har tvivel om kvaliteten på en översättning eller behöver en objektiv bedömning av en färdig översättning till främmande språk.

Bedömning av översättningskvalitet innebär att identifiera översättningsfel genom att låta texter undergå slumpmässig eller fullständig kontroll. Efter att utvärderingen genomförts, kommer du att få en överblick över felen i texten. Detta gör det möjligt att se vilka typer av fel texten innehåller och hur frekventa felen är, samtidigt som en omfattande oberoende utvärdering av översättningen tillhandahålls.

Vilken slags tolktjänst bör du beställa?

Tolkning är indelad i följande kategorier: simultantolkning, viskande tolkning och konsekutivtolkning.

Simultantolkning innebär att tolka texten medan talaren talar och används främst för konferenser (konferenstolkning), officiella möten och sammankomster. Simultantolkning kräver två tolkar per språkkombination, som arbetar i ett tolkbås. Simultantolkning kan levereras för flera språk samtidigt.

Viskande tolkning, som namnet antyder, är en underavdelning av simultantolkning, där tolken översätter talarens ord för lyssnaren med en lugn och diskret röst. Viskande tolkning är mer lämplig för mindre sammankomster.

I fallet med konsekutivtolkning, sitter tolken bland deltagarna och gör anteckningar medan du lyssnar på talaren. För varje två till tre meningar, när talaren pausar, presenterar tolken det talade meddelandet på målspråket. Dessutom erbjuder vi en annan form av konsekutivtolkning, där tolken presenterar översättningen när talaren har slutat tala helt.

Vad är voice-over och dubbning?

Voice-over består av en samtidig tolkning eller att en skådespelare talar över ljudet i ett radio- eller TV-klipp eller video, för att tillhandahålla en översättning eller lägga till kommentarer eller förklaringar, medan de ursprungliga rösterna och/eller texterna behålls. Dubbning, å andra sidan, innebär ersättning av originalljudet och/eller texterna i en audio(visuell) produktion, med röster av konsekutivtolkar, skådespelare eller presentatörer. Men vid översättning av ljud- och videomaterial gör vi tvärtom, genom att transkribera ljud- eller videofilen, det vill säga överföra en talad text till skrift. Om du skickar ett e-mail till oss med en kort beskrivning av vilken typ av röst du behöver (kön, ålder, särdrag), kommer vi att skicka dig ett urval av röstprover.

Vad är layout?

Vi tillhandahåller också en layoutservice. Layout består av att skapa en design för en bok, rapport, tidskrift, informationsmaterial eller annan text. Layout, som inte bör förväxlas med design, innebär placering och formatering av text. Layout kan vara användbart om du behöver få tillbaka texten i exakt samma form och storlek som när du lämnat den för översättning. Vi kan formge på nytt alla grafer, siffror och diagram i den översatta filen. Layout är särskilt viktigt för att tillhandahålla en komplett översättningstjänst i fallet med användarmanualer, kataloger, produktblad, informationsgrafik, rapporter, böcker och andra stora texter.

Vad är design?

Vi tillhandahåller också en designservice. Design är skapandet av designelement. Termen “design” används om mängden text i en fil är inte signifikant större än mängden av designelement och om det är viktigt att skapa attraktiv grafik för materialet. Design är i allmänhet kombinerad med skapande av innehåll. Vi utvecklar originaldesign för reklamtexter, artiklar, broschyrer och till och med menyer, för att förbättra deras läsbarhet och visuella intryck.

Varifrån kan du beställa trycksaker?

Vi kan även vara till hjälp, om du efter översättning också vill ha det översatta materialet utskrivet. Vi har ett partnernätverk av tryckerier, genom vilka vi kan tillhandahålla högkvalitativa trycksaker till överkomliga priser. Vi har direktkommunikation med tryckerierna och därmed behövs inga mellanhänder.

Tack vare vårt långsiktiga samarbete kan vi erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris för ett brett spektrum av tryckt material. Men eftersom utskrift av informationsmaterial, böcker, tidningar, reklammaterial eller broschyrer inte är vår primära service, kan vi bara erbjuda dig vår tryckningsservice tillsammans med vår service för översättning, redigering eller skapande av innehåll.

Varför borde du föredra en full-service översättningsbyrå?

Vi erbjuder full-service översättning och skapande av innehåll på begäran av våra kunder, det vill säga dig. Vi vill vara din pålitliga partner för översättning, språkgranskning, skapande av innehåll och även flerspråkig digital marknadsföring (SEO på främmande språk). Vi hoppas att möjligheten att beställa alla språktjänster från en byrå som specialiserat sig på engelska, ryska, finska, estniska och svenska hjälper till att garantera att dina översättningar, skriftlig kommunikation och marknadsföringstexter är felfria.

Tack vare användningen av översättningsminnen kan vi erbjuda översättningsservice för regelbundna partners till ett särskilt attraktivt pris. Vi erbjuder dig ett dedikerat team, vilket innebär att din kontaktperson alltid är samma projektledare och dina texter hanteras alltid av en översättare, redaktör och en copywriter som specifikt tilldelas dina projekt. Vi tar ett personligt förhållningssätt till dina behov och gör alltid vårt bästa för att ge dig den service du behöver.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.