fbpx
SPRÅK
MENY

Skapande av innehåll

Skapande av innehåll innefattar skapandet av texter för sociala medier samt reklamtexter, presstexter och konsumenttexter. Texter för sociala medier omfattar inlägg på sociala medier, tweets och blogginlägg. Reklamtexterär till exempel slogans, reklammeddelanden, informationsmaterial och broschyrtexter. Presstexter är pressmeddelanden och artiklar, tidskrifter för kunder och nyhetsbrev. Konsumenttexter inkluderar bruksanvisningar, guider och instruktioner. Vi gör alltid vårt bästa för att se till att vårt skrivande resulterar i en enkel och tydlig bruksanvisning, eller ett minnesvärt och heltäckande blogginlägg som delas i stor utsträckning.

skapande av innehåll

Vilka typer av texttjänst erbjuder vi?

Transly är en textbyrå som erbjuder en komplett översättningstjänst. Det innebär att vi erbjuder översättning för många språkpar, olika redigeringstjänster, copywriting, nya digitala texttjänsteroch, på kundens begäran, tilläggstjänster relaterade till våra texttjänster, såsom layout och webbdesign.

Vår service för skapande av innehåll kategoriseras i tre grupper baserat på typ av text: copywriting, dvs textskrivande, tekniskt skrivande och omskrivning. Vi tillhandahåller skapande av innehåll på engelska, ryska, finska och estniska.

Vad är copywriting?

Copywriting, det vill säga textskrivande är skrivandet av marknadsföringstexter eller reklamtexter. Produkten av copywriting är en reklamtext, som är den skriftliga delen av en annons. Syftet med copywriting är att hjälpa till att öka varumärkeskännedomen och framkalla det önskade beteendet hos konsumenterna, vilket i allmänhet innebär att köpa något, gå med i ett program, sprida ett marknadsföringsbudskap, etc.

En av våra innehållsskapande tjänster som för närvarande ökar i popularitet är digital copywriting. När en text förbereds tar vår digitala copywriter hänsyn till besökarnas sätt att surfa på webbsidan, optimeringskraven för webbsidan, länkning och tjänande länkar, att öka tiden tillbringad på sidan och att minska avvisningsfrekvensen.

Vad är tekniskt skrivande?

Tekniskt skrivande är utarbetandet av tekniska dokument. Tekniskt skrivande innefattar sammanställande av bruksanvisningar, skapande av guider och skrivande av produktbeskrivningar. Vår tekniska skrivare är en ordsmed väl bevandrad i logiskt tänkande, som kommer att arbeta tillsammans med dig för att se till att dina bruksanvisningar är begripliga, dina guider tydliga och dina produktbeskrivningar omfattande.

Även om användarhandböcker ofta sammanställs av ingenjörer, guider skapas av designers och produktbeskrivningar skrivs av redan överbelastade marknadsförare, väljer företag i allt större utsträckning att anlita en teknisk skrivare. Bidraget från en professionell skrivare vid sammanställningen av en teknisk text är oumbärligt, särskilt när det gäller viktiga texter som översätts till andra språk och distribueras på nätet.

Vad är omskrivande?

Omskrivning är lämpligt om du vill göra omfattande ändringar i en text eller ha den helt omskriven. Omskrivning är billigare än copywriting, eftersom det i allmänhet inte krävs att man kommer på någon ny kreativ idé. Den nya texten bildas inom ramen för den gamla.

Omskrivning kan vara nödvändigt om du känner att texten bör innehålla mer förslag till åtgärder eller mindre jargong, eller ha en annan struktur eller stil. Vid omskrivning av en text, börjar vi alltid med att formulera ett mål tillsammans med kunden. Vi tillhandahåller också en transkription av ljudfiler – sätter ljud- eller videoinspelningar i skriftlig form, och vice versa – skapar en ljudversion av en text.

Hur väljer du en copywriter?

Varje copywriter är annorlunda. När du väljer en lämplig copywriter, bör du överväga ditt varumärkes värderingar. Vi har både nyckfulla och seriösa copywriters till vårt förfogande, med en vardaglig eller en formell stil att skriva. Vi arbetar med textskrivare som arbetar på engelska, ryska, finska och estniska. Du kan välja en lämplig copywriter baserat på deras stil att skriva. Vid början av vårt samarbete kommer vi att erbjuda dig exempel på skrivande av våra olika textskrivare, där du kan välja den som passar bäst för dig. Detta kommer att följas av ett kort testuppdrag, om ett ämne som du väljer. Efter detta, kan du välja den mest lämpliga copywritern för dig.

Vilka typer av texter skriver vi?

Under den tid som vi har varit verksamma har vi skrivit en mängd olika texter, allt ifrån bruksanvisningar för innovativa apparater till nätbutikers produktbeskrivningar. På senare tid har det skett en ökning i orderingången för optimerat webbplatsinnehåll. Våra digitala copywriters har nödvändig utbildning och erfarenhet för att skapa optimerade webbtexter. Vi förbereder också reklam, informationsmaterial, broschyrer och texter för flygblad. Vi sammanställer pressmeddelanden och erbjuder extra tjänster relaterade till publicering av pressmeddelanden. Vi skriver artiklar och förbereder texter för nyhetsbrev och tidskrifter för kunder. Vi skriver också texter och blogginlägg på sociala medier.

På vilka språk erbjuder vi skapat innehåll?

Vi erbjuder främst skapat innehåll, copywriting, tekniskt skrivande och omskrivandeengelska, ryska, finska och estniska, även om vi också har levererat skapat innehåll på andra språk.

Om du behöver skapa innehåll på ett annat språk, vänligen skicka ett e-mail. Vi kommer att ta kontakt med dig inom kort, för att låta dig veta om vi kan erbjuda att skapa innehåll på önskat språk samt vilka deadlines och priser vi kan erbjuda. Våra copywriters på främmande språk skriver alltid på sitt modersmål. Att använda en copywriter som är en infödd talare av målspråket bidrar till att säkerställa att den slutliga texten är felfri och smidig, samt tar hänsyn till alla nyanserna i den respektive språksfären.

Hur utformas priset på skapat innehåll?

Priset för att skapa innehåll beror på om jobbet innebär copywriting eller tekniskt skrivande, textens fackområde, originalspråket, textens stil och volym, längden på samarbetet, och om det finns behov av ytterligare tjänster, förutom copywriting, som till exempel textinmatning och design.

Kostnaden för att skriva inlägg på sociala medier skiljer sig från den för att sammanställa en bruksanvisning, eftersom mängden arbete som krävs för att skapa innehållet är helt annorlunda för dessa jobb. För att sammanställa en bruksanvisning, behöver skrivaren ofta möta kunden och använda den produkt eller maskin som beskrivs i bruksanvisningen, medan färdiga blogginlägg i allmänhet behöver skrivas in på webbplattformen och levereras med hittade eller nytagna bilder, eller videoklipp.

Vilken är processen för att beställa tjänsten med skapat innehåll?

För att beställa copywriting, vänligen skicka ett e-mail. Beskriv jobbet så detaljerat som möjligt och lägg till information om önskat språk, deadline och funktionen för den slutliga texten. Efter detta kommer vår projektledare att kontakta dig med klargörande frågor, eller sända dig en offert för skapandet av innehållet. Om du är nöjd med priset, kommer vi att komma överens om en lämplig stil för skrivandet.

Vid beställning av en längre text kommer copywritern först att färdigställa en sida av texten, som vi kommer att använda för att ta emot din feedback. När vi har fått din bekräftelse av ordern, kommer vi att slutföra den återstående texten. När copywritern har färdigställt hela texten, skickas den vidare till redaktören. När redaktören har gjort eventuella nödvändiga korrigeringar går texten till leveransgranskning, varefter den slutliga versionen skickas tillbaka till dig. Om du behöver ytterligare tjänster, till exempel textinmatning eller design, kommer processen att bli längre, i enlighet med dessa tjänster.

Skulle du beställa webbplatsens innehåll eller sammanställa det själv?

Frågan om att beställa webbplatsens innehåll eller skriva det själv ställs av många företag, stora som små. Att beställa webbplatstexter från professionella skrivare sparar tid och garanterar utmärkta resultat.

Det vanligaste orosmomentet vid beställning av webbplatsinnehåll är att obekanta skrivare kanske inte förstår stilen på företaget eller kan lyfta fram styrkorna i dina produkter. Denna rädsla är ogrundad. Innan starten av varje projekt kommer vi att förse dig med exempel på stilen hos våra copywriters, så att du kan välja den som passar bäst själv. Våra copywriters har också en stor erfarenhet av att skapa webbplatstexter. Dessutom har vi skapat en hel del material – intervjufrågor, blanketter och frågeformulär – för att samla all information vi behöver från dig, innan vi börjar skriva. Vårt arbetsflöde för att skapa webbplatsens innehåll har visat sig fungera utmärkt och alltid ge de bästa resultaten.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.