fbpx
SPRÅK
MENY

Översättning till norska

Norska må endast ha omkring 5 miljoner infödda talare, men Norge kan ändå vara en mycket attraktiv exportmarknad. Den norska ekonomin har varit stabil och stark ända sedan den industriella revolutionen.

Översättning till norska

Inflationen är låg, arbetslösheten är låg och att göra affärer i Norge är mycket enkelt. Därför är det alltid en god investering att marknadsföra dina varor i Norge eller erbjuda dina tjänster till norrmän. Även om det norska språket har två officiella skriftliga former – bokmål eller “bok tunga” och Nynorsk eller “ny norska” – görs översättningar i allmänhet till Bokmål, eftersom Nynorsk endast används av cirka 10% av befolkningen.

Internationella dokument översätts till den mer populära varianten Bokmål, liksom marknadsföringsmaterial, webbsidor, produktinformation och den mesta korrespondensen. Båda de som talar Bokmål och de som talar Nynorsk förstår båda språken. Norrmän har också i allmänhet har ett utmärkt grepp om engelska, men i de fall där professionell och korrekt kommunikation är mycket viktig, erbjuder vår översättningsbyrå högkvalitativa norska översättnings- och redigeringstjänster.

Varför överväga att gå in på den norska marknaden?

Norge är det sjätte största landet i Europa. Den norska marknaden är högt utvecklad och Norge är ett högteknologiskt samhälle, vilket innebär att det finns en enorm efterfrågan på högkvalitativa produkter och tjänster. Levnadsstandarden i Norge är hög, ekonomin är stabil och marknaden är öppen. Den norska affärskulturen är rationell och korruption är ovanligt. Norge är inte medlem i Europeiska unionen, men hör ändå till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Den norska valutan är den norska kronan (NOK). Framgången för den norska ekonomin och landets välstånd bygger till stor del på export av olja och gas, vilket innebär att den norska ekonomin påverkas av fluktuationer i oljepriset på världsmarknaden. Följaktligen gör regeringen ansträngningar för att utveckla hållbara industrier i Norge, utöver verksamhet inriktad på icke förnybara mineralresurser. Europa är en viktig partner för Norges handel. Mot bakgrund av detta kan Norge vara en utmärkt marknad för utländska företag.

Vilka är riskerna med att komma in på den norska marknaden?

När man går in på den norska marknaden, bör man också överväga riskerna. För det första är hushållens skuldsättning mycket hög. Dessutom är konkurrenskraften i den norska ekonomin reducerad av de höga lönerna i Norge. Dessutom finns det brist på utbildad arbetskraft i en del sektorer med högt ekonomiskt mervärde. Hushållens höga skuldsättning utgör ett hot mot den makroekonomiska stabiliteten. Fallande oljepriser och bostadspriser kommer att minska bytesbalansöverskottet och påverka den privata konsumtionen, som är den viktigaste drivkraften bakom Norges ekonomiska tillväxt, negativt. Samtidigt kan dock ingen av de potentiella riskerna faktiskt hota styrkan i den norska ekonomin. Den norska regeringen har de största reserverna i världen (800 miljarder euro, eller 2,2 gånger den norska BNP) som ska användas, om behov uppkommer, för ekonomisk återhämtning.

Vad är intressant i det norska språket?

Alla skandinaviska språk ​- norska, danska, svenska, isländska och färöiska – härstammar från fornnordiska. Således är svenska, danska och norska ganska lika, men de två sistnämnda – danska och norska – är särskilt lika. Det norska språket skildes från danskan först under Norges strävan efter självständighet på 1800-talet. Norska är ett tonspråk – det låter lyriskt. Tonalitet är en sällsynt företeelse hos indoeuropeiska språk och är vanligare bland asiatiska språk, till exempel kinesiska. Norska är lätt att lära sig om du redan talar engelska, eftersom språket är ganska likt engelska. Norsk grammatik är ibland anmärkningsvärt enkel – till exempel är presensformer av norska verb bildade genom att helt enkelt lägga till bokstaven “r” i slutet av ordet. Ordföljden på norska liknar den engelska.

Finns det några intressanta norska uttryck?

Ett intressant norskt uttryck är ”Takk for sist!”, som direkt kan översättas till ”Tack för sist!”, men faktiskt används som ett uttryck för glädje över en återförening och i huvudsak betyder ”Trevligt att se dig igen!”. Ett annat intressant norskt uttryck är ”Håper at det smaker”, som direkt kan översättas till ”Låt oss hoppas att det har smak”, men används för att säga ”Bon appétit!”. Alla de skandinaviska språken har en speciell term för att beteckna den vänlighet och värme som uppkommer av att dela livets enkla nöjen med dina favoritpersoner. På danska kallas detta ”hygge”, på svenskamys” och på norskakos”. Det översätts i allmänhet som ”bekvämt”, ”mysigt” eller ”trevligt”, men ordet ”kos” används faktiskt för att beskriva känslan av att njuta av en kopp choklad och en god bok framför den öppna spisen på vintern, en trevlig lunch i skolans cafeteria med någon du inte har sett på ett tag, glada fester med dina bästa vänner, och mycket, mycket mer.

Vad bör man tänka på när man kommer in på den norska marknaden?

Den norska affärskulturen är liknande den i andra skandinaviska länder. Här är några enkla knep för att ge din exportverksamhet i Norge större chans att lyckas:

  • Att komma i tid är viktigt! Kom alltid i tid till mötena. Om du kommer att bli försenad, ring i förväg för att låta motparten veta det. Norrmännen är uppriktiga, jämlika och rakt på sak. Håll dina löften och möt dina deadlines.
  • Att utbyta artigheter är onödigt. Norrmännen anser inte småprat vara särskilt viktigt. Under möten bör du gå rakt på sak.
  • Titlar är inte viktigt. Hälsningar och introduktioner görs på ett fritt sätt i Norge. Efter inledande presentationer tilltalas människor med deras förnamn, utan “Herr” eller “Fru”.
  • Objektiva erbjudanden uppskattas. I Norge är analytiskt tänkande högt värderat och det anses vara god praxis att lista både för- och nackdelar när du gör en produktförsäljning.
  • Klädseln är konservativ. Lämpliga kläder är beroende på bransch, men blygsam och diskret klädsel, återhållsamma accessoarer och minimala smycken är ett säkert kort.
  • Acceptabla gåvor inkluderar blommor, choklad och pajer samt vin. Undvik att ge vita blommor. Att ge affärspartners gåvor för att framkalla gynnsamma affärsbeslut anses vara korruption och är strängt förbjudet i Norge.

Vad bör man tänka på när man beställer en översättning till norska?

Att översätta texter till norska blir mer och mer populärt bland utländska företag. Vid beställning av en översättning till norska, bör du tänka på att det kommer att ta längre tid än våra spanska eller ryska översättningar. Detta beror på det faktum, att det helt enkelt finns färre norska översättare tillgängliga för oss än för spanska eller ryska. Våra översättningar norska-engelska är billigare än våra översättningar engelska-norska. Översättningar till norska återfinns i den övre delen av prisspektret för översättningstjänster. För översättningar till norska använder vi översättare och redaktörer som talar norska som modersmål, eller åtminstone på en C2 nivå och lever eller har tillbringat en lång tid i en norsk språkmiljö. Följaktligen är våra norska översättares förväntningar om lön också högre än de hos översättare av andra språk. Våra norska översättare gör alltid sitt bästa för att se till att våra kunder är nöjda med sina översättningar.

Hur beställer jag en översättning till norska?

För att beställa en översättning till norska, vänligen sänd oss ett e-mail tillsammans med den text du vill ha översatt. Om du inte har möjlighet att leverera texten vid denna tidpunkt, vänligen beskriv den ungefärliga volymen på texten. Vid beställning av en översättning till norska, se till att även inkludera önskad deadline och nämn funktionen för översättningen. Om det är en teknisk text, eller en text som faller under kategorin av teknisk översättning, vänligen inkludera även befintliga databaser över terminologin i din förfrågan. Slutligen, ange det önskade formatet för den färdiga översättningen och om du behöver några extra tjänster (exempelvis infogande av översättningen på din webbplats, layout av översättningen, etc.). Vi kommer att skicka en offert för din översättning inom ett par timmar. Vi erbjuder även redigering av texter på norska. Vid översättning har vi alltid dina personliga behov i åtanke, för att säkerställa att den färdiga översättningen uppfyller dina krav både när det gäller innehåll och format.

Översättningar norska-svenska och svenska-norska

Vi erbjuder översättningar norska-svenska och svenska-norska, norska-estniska och estniska-norska, norska-engelska och engelska-norska, samt norska-ryska och ryska-norska. Tveka dock inte att kontakta oss med förfrågningar om andra språkkombinationer – vi gör alltid vårt bästa för att hitta en lösning på dina översättningsbehov.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.