fbpx
SPRÅK
MENY

Översättning till litauiska

En växande marknad öppen för utrikeshandel gör Litauen till en attraktiv plats för att göra affärer, i kombination med ett unikt språk betyder det att översättningstjänster för litauiska är avgörande för framgång.

översättning till litauiska

Varför översätta till litauiska?

Litauen kan vara en utmärkt utländsk handelspartner för alla företag som är verksamma i Östersjöregionen och Skandinavien, likväl som längre bort. Tack vare väl underhållen infrastruktur, inklusive de bästa vägarna i Baltikum, kan varor lätt transporteras på land, till sjöss och i luften, medan så kallade ekonomiska frizoner erbjuder företag olika skattelättnader och stödtjänster. Även om priserna är lägre i Litauen än i till exempel Estland och Sverige, är marknaden stor och öppen för innovation. Därav kan det visa sig vara mycket lönsamt att ha din försäljningsinformation, dina produktkataloger och dina webbplatser översatta till litauiska.

Vilka kan ha användning av översättning till litauiska?

Litauiska översättningstjänster kan också visa sig vara nyttiga för litauiska företag som vill expandera till utländska marknader. Transly Översättningsbyrå erbjuder högkvalitativa litauiska översättningstjänster, inklusive webbsidor, tekniska, juridiska, medicinska och andra typer av översättning, och hjälper dig gärna med vilka som helst ytterligare översättningsrelaterade tjänster.

Hur starkt är det litauiska språkets inflytande?

Både litauiska och lettiska (till skillnad från estniska, som är ett finsk-ugriskt språk, trots att Estland räknas som en baltisk stat) hör till den baltiska språkfamiljen. Medan litauiska förvisso liknar lettiska, har språket varit mer konservativt, vilket innebär att litauiskan har sett färre förändringar över tiden än lettiskan. I själva verket anses litauiska vara det mest arkaiska levande indoeuropeiska språket.

Cirka 3 miljoner människor talar litauiska, och nästan alla som bor i Litauen behärskar språket i någon utsträckning. Litauiska talas också av etniska minoriteter i Vitryssland, Lettland, Polen, Kaliningrad och på andra håll i världen. Litauiska är modersmål för nästan 90% av befolkningen i Litauen. Förutom för litauer är landet också hem för många polacker (5,6%), ryssar (4,8%), vitryssar (1,3%) och ukrainare (0,7%), tillsammans med ett mindre antal andra etniska minoriteter. Alla etniska minoriteter som bor i Litauen kan tala litauiska. Med tanke på storleken på den litauiska marknaden, dess geografiska läge och snabba ekonomiska utveckling, är Litauen en mycket lovande exportmarknad.

Finns det några intressanta litauiska uttryck?

Det litauiska språket är mycket gammalt. Ändå är några av de många intressanta uttrycken i litauiska helt moderna. Till exempel refererar litauerna till ljugande som ‘att hänga pasta på någons öron’ (kabinti makaronus). Människor som glömmer att stänga dörren efter sig sägs vara ‘födda i en trådbuss’ (troleibuse gimęs). Att föreläsa för andra kallas att förklara ‘var ben växer ut från’ (Is kur kojos dygsta). Misslyckanden eller lönlösa aktiviteter kallas ‘att skiva svamp’ (grybą pjauna). I stället för att ‘gräla’, brukar litauerna ‘klargöra relationer’ (aiškintis santykius). Och i Litauen, om du anser att någon är en idiot, du kan säga att deras ‘ansikte är oskadat av intellekt’. (Intelekto nesužalotu veidu).

Vilka intressanta fakta finns om litauiska språket?

Litauiska tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen, och det är så konservativt att det faktiskt har kvar en del gemensamt vokabulär och gemensamma egenskaper med sanskrit än idag. Till exempel betyder sanskrits ‘agnis’ och litauiskans ‘ugnis’ båda ‘eld’, ‘sūnus’ betyder ‘son’ i båda språken, och sanskrits ‘viras’ och litauiskans ‘vyras’ betyder ‘man’.

Ett annat ofta noterat inslag i litauiskan, är att det ofta är möjligt att avgöra om en kvinna är gift eller ogift genom ändelsen av efternamnet. Efternamnen på ogifta litauiska kvinnor slutar till exempel med ‘-aitė’, ‘-iūtė’ eller ‘-ytė’, medan de hos gifta kvinnor som har tagit sin makes efternamn i allmänhet slutar med ‘-ienė’, även om det bör noteras att denna tradition långsamt försvagas.

Dessutom finns det inga könsneutrala förnamn i litauiskan, på grund av det faktum att alla namn antingen har en maskulin (‘-as’, ‘-is’ eller ‘-us’) eller en feminin (‘-a’ eller ‘-é’) ändelse.

Vilken är Litauens historia?

Ordet ‘Litauen’ omnämndes först i saxiska skrifter år 1009. I mitten av 1200-talet grundades storhertigdömet Litauen, vilket förblev en oberoende stat tills 1500-talet. Under 1400-talet var Litauen den största staten i Europa, som sträckte sig över Vitryssland, det mesta av dagens Litauen och Ukraina samt delar av Polen, Moldavien och Ryssland. Storhertigdömet Litauen kollapsade först i slutet av 1700-talet. Under första världskriget blev Litauen allvarligt härjat av tyskarna, polackerna och ryssarna. Efter andra världskriget blev Litauen annekterat av Sovjetunionen. Den 11 mars 1990, under kollapsen av Sovjetunionen, förklarade Högsta rådet för Litauen landet oberoende – den första av de baltiska staterna att återfå sin självständighet. På grund av detta historiska sammanhang har litauerna en mycket stark känsla av nationell stolthet. De skulle hellre tala engelska än ryska och tenderar att inte ta lätt på skämt som görs på bekostnad av deras nation.

Varför är Litauen en lovande exportmarknad?

Litauen anses ha ett effektivt och behagligt företagsklimat. Detta beror på det faktum att den litauiska ekonomin växer, lagstiftningen är stabil och de politiska riskerna är låga. Enligt litauisk lag får utländska investerare komma in på den litauiska marknaden genom att etablera en filial eller ett privat aktiebolag (UAB). Att etablera ett privat aktiebolag i Litauen kräver startkapital på minst 2500 Euro, medan det maximala antalet aktieägare som tillåts är 250. Att etablera ett företag i Litauen tar två till fyra veckor. I Litauen är bolagsskatten 15%, momsen 21% och företagens sociala avgifter är runt 31%. Ytterligare information om den litauiska affärsmiljön kan hittas här.

 

Vad ska man tänka på när man kommer in på den litauiska marknaden?

Den litauiska affärskulturen liknar den i Västeuropa. Litauerna är i allmänhet öppna kommunikatörer, även om de vid det första mötet kan vara ganska reserverade. För att säkerställa att ditt affärsmöte med litauerna blir lyckat, är det bäst att följa dessa riktlinjer:

  • Undvik att tala ryska. Litauerna är starkt nationalistiska och de ser sig själva mer som en västeuropeisk nation, så att engagera dem i konversation är bättre gjort på engelska än på ryska.
  • Basket är ett bra samtalsämne. Det litauiska nationella basketlaget är ett av de bästa i världen och litauerna är mycket kunniga inom basketvärlden, så det är alltid ett säkert kort.
  • Litauen är ett katolskt land. Litauer är artiga, reserverade och respektfulla och förväntar sig att motparten skall svara på samma sätt. De är stolta över sitt land och nation och tolererar i allmänhet inte kritik av Litauens ekonomi eller sociala ordning.
  • Litauisk ledningskultur tenderar snarare åt att vara auktoritär än liberal. Chefer föredrar att förhandla och ingå avtal med chefer på samma eller högre nivå.
  • Att kyssa andra på kinden, klappa dem på ryggen, eller röra dem i allmänhet är olämpligt mellan affärspartners, både av samma kön som av det motsatta könet.
  • Litauer förväntar sig frekventa affärsmöten öga mot öga och avtal måste alltid ingås skriftligen, eftersom muntliga avtal inte anses bindande.

Vad ska man tänka på när man beställer en översättning till litauiska?

Vi erbjuder översättning engelska-litauiska-engelska. I likhet med lettiska översättningar, tar översättningar mellan litauiska och engelska i allmänhet lite mer tid än mellan andra språk, eftersom det helt enkelt inte finns alltför många litauiska översättare och de bästa är ständigt upptagna. Priset för översättningar litauiska-engelska-litauiska är också liknande det för översättningar lettiska-engelska-lettiska. Vi erbjuder litauiska översättningar av tekniska, medicinska och juridiska texter, bruksanvisningar, teknisk dokumentation, marknadsföringstexter och säljmaterial samt webbplatser, program, applikationer och mycket, mycket mer.

Vi erbjuder även korrekturläsning av texter på litauiska, av en erfaren redaktör som talar litauiska som modersmål. På begäran erbjuder vi även ytterligare tjänster relaterade till översättning, som översättningslayout, design, tryckning, infogning på webbplatser och mycket annat.

 

Översättning litauiska-svenska och svenska-litauiska

Vi erbjuder översättningar litauiska-svenska och svenska-litauiska, litauiska-estniska och estniska-litauiska, litauiska-engelska och engelska-litauiska samt litauiska-ryska och ryska-litauiska. Tveka dock inte att kontakta oss med förfrågningar om andra språkkombinationer – vi gör alltid vårt bästa för att hitta en lösning på dina översättningsbehov.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY

Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.