fbpx
SPRÅK
MENY

Översättning

Översättningsservice är vår översättningsbyrås primära service. Vi erbjuder av dokument, (främst översättning av IT- texter och webbplatser), , , , och mycket mer.

Vi fokuserar på att ge terminologiskt korrekta och finputsade översättningar. Vi försäkrar oss hela tiden om att våra översättningar låter naturligt och innehåller det mest lämpliga ordförrådet.

översättning

Vad bör man tänka på när man beställer en översättning?

När vi tillhandahåller en översättningstjänst, är vårt mål att ta hänsyn till de individuella översättningsbehoven hos varje kund. Så när du beställer översättningar, skulle vi också vilja att du beskriver syftet med översättningen. Ibland är det utöver att översätta texten också nödvändigt att anpassa översättningen till den nya marknaden, medan det vid vissa andra tillfällen bara är fråga om en obligatorisk översättning som i själva verket inte kommer att läsas av någon.

Vi kommer också att inkludera en expert från en akademisk bakgrund och en erfaren redaktör i vår översättningsprocess. När vi organiserar ditt översättningsarbete, tar vi hänsyn till funktionen hos den färdiga översättningen och gör ett sådant erbjudande som bäst passar dina behov. Vi garanterar fullständig sekretess för all data som du anförtror oss och är också redo att ingå ett separat sekretessavtal med dig.

Vilken översättningstjänst ska du välja?

Ofta erbjuder översättningsbyråer ett stort utbud av tjänster, inklusive junior översättningar, standardöversättningar, översättningar av högre kvalitet och översättningar av extra hög kvalitet, som också kan vara antingen redigerade eller oredigerade. Vi erbjuder inte otaliga paket, olika kvalitetsnivåer eller komplexa paketpriser – vår översättningstjänst är enkel. Standardtjänsten är en redigerad översättning, där vi tar hänsyn till dina översättningsbehov och funktionen för texten.

Översättningar som utförs av vår översättningsbyrå granskas alltid av minst två par ögon. Denna process bidrar till att minimera översättningsfel. På vår byrå fungerar översättaren aldrig även i rollen som redaktör – detta innebär att varje översättning är, minst, dubbelkollad. Således är kvaliteten konsekvent och garanterad – för varje text!

Hur försäkrar vi oss om kvaliteten på våra översättningar?

Den terminologiska noggrannheten, konsekvensen och flödet i våra översättningar säkerställs genom erfarna och engagerade översättare, moderna program avsedda för översättning och nära kommunikation med kunden. Våra översättare är proffs med högre utbildning och omfattande översättningserfarenhet. Vi värdesätter våra översättare och erbjuder dem generös ersättning samt ett motiverande belöningssystem.

Vårt arbete är baserat på kraven i standarden ISO 17100:2015 och vi använder program avsedda för översättning, vilket gör att vi kan erbjuda den högsta översättningskvaliteten till ett rimligt pris. Våra översättningschefer kartlägger dina översättningsbehov, vilket gör det enkelt och behagligt att beställa både mindre och större översättningsarbeten, samt ser till att du förblir nöjd med den service vi erbjuder.

Vilka är fördelarna för stamkunder?

Regelbundet samarbete med vår översättningsbyrå sparar både tid och pengar. Vi erbjuder alltid ett bättre pris för våra stamkunder, eftersom vi använder program avsedda för översättning för att hålla koll på upprepade segment i texten. Dessutom kan översättningarna förbättras utifrån dina stilistiska eller terminologiska preferenser. Detta innebär att vid varje följande översättning kommer hänsyn att tas till eventuell feedback från dina tidigare översättningar.

För stamkunder tillhandahåller vi tjänster till ett fast pris, vilket innebär att alla texter som beställts för en språkkombination kommer att ha samma pris per ord, samt en rabatt baserat på antalet upprepade segment i texten.

Vilka språkkombinationer erbjuder vi?

Våra mest översatta språkkombinationer är engelska-estniska-engelska, engelska-ryska-engelska, engelska- finska-engelska, engelska-lettiska-engelska, engelska-litauiska-engelska, engelska-tyska-engelska, engelska-franska-engelska, engelska-spanska-engelska, engelska-svenska-engelska, estniska-ryska-estniska, estniska-finska-estniska, estniska-tyska-estniska, estniska-norska-estniska, estniska-franska-estniska, estniska-spanska-estniska, estniska-lettiska-estniska estniska-litauiska-estniska och estniska-svenska-estniska. Men vi erbjuder även översättningar för många andra språkkombinationer. För ytterligare information om alternativ för översättningar, vänligen skicka en förfrågan.

Inom vilka områden översätter vi?

De flesta av våra beställningar består av tekniska översättningar. Områdena för teknisk översättning innefattar översättning av bruksanvisningar för hushållsapparater, elektronik och annan utrustning, översättning av säkerhetsinstruktioner och säkerhetsdatablad samt översättning av datablad, produktbeskrivningar och rapporter. Teknisk översättning innefattar även allmänt IT-relaterade översättningar: användargränssnitt, webbplatser, applikationer, snabbstartsguider, installationsanvisningar, programvara, användarmanualer och översättningstestning.

Vi erbjuder även medicinska översättningar, såsom översättningar av medicintekniska produkter och bipacksedlar. En annan viktig tjänst som erbjuds är juridisk översättning. Detta inkluderar kontrakt, domslut, certifikat, rapporter och andra dokument. Vi översätter också marknadsföringstexter, såsom reklam, pressmeddelanden, produktpresentationer, inlägg på sociala medier, kampanjer, broschyrer, informationsblad och flygblad. Slutligen erbjuder vi också översättningar inom vetenskap och offentlig förvaltning, till exempel rapporter, standarder, artiklar, forskningsrapporter, etc.

Vilken deadline finns för översättningen?

Den genomsnittliga dagliga översättningshastigheten för en professionell översättare är 1300 ord eller fem sidor. Till detta tillkommer tid för redigering av texten, en leveransgranskning och kommunikation med kunden. I fallet av en översättning av bara ett par sidor, bör det tas hänsyn till att den inte nödvändigtvis kan vara klar inom en arbetsdag.

Översättningschefen behöver tid för att analysera din text, förbereda en offert och hitta den bästa översättaren för jobbet, medan översättaren behöver tid för att bekanta sig med ämnet för texten och redaktören för att kontrollera texten. Generellt kan vi emellertid slutföra brådskande översättningar av endast ett fåtal sidor inom en arbetsdag, men du bör alltid ange deadline på beställningen av en översättning.

Hur beräknas priset på en översättning?

Priset på en översättning beror på det önskade källspråket och målspråket, volymen (antalet ord) på översättningen, ämnet, formatet på källtexten och den färdiga översättningen (papper, Word-dokument, skannade bildfiler, etc), översättningens deadline, och funktionen för texten.

Genom att använda program avsedda för översättning kan vi erbjuda ett attraktivt rabattsystem för stamkunder. För att få en offert för ditt översättningsjobb, vänligen sänd oss en förfrågan med den text som ska översättas. Det är viktigt att vi kan se texten som skall översättas vid förberedandet av offerten, eftersom vi då kan analysera upprepningarna i texten och erbjuda dig det bästa priset.

Vad erbjuder vi förutom översättningsservice?

Förutom översättning, erbjuder vi också tjänster som textredigering och korrekturläsning, copywriting eller textskrivande, SEO för främmande språk, implementering av mjukvara för översättning, tolkning och alla ytterligare tjänster i samband med den fullständiga översättningsservicen.

Vi erbjuder textredigering och textskrivande på engelska, ryska, finska och estniska. Den fullständiga översättningsservicen inkluderar textlayout, design, utskrift av material på främmande språk och, om nödvändigt, transport av material till önskad plats.

Vilken är processen för beställning av översättningsservicen?

För att beställa vår översättningsservice, vänligen skicka ett e-mail. Vänligen inkludera den text som ska översättas i Word, PDF eller andra format, målspråket, önskat datum för färdigställandet av översättningen, samt information om syftet med den färdiga översättningen. Vår projektledare kommer sedan att skicka dig en offert för översättningen.

Efter att vi har fått din bekräftelse på beställningen kommer översättaren att börja översätta texten. När översättaren har slutfört översättningen, sänds texten vidare till redaktören. När redaktören har gjort eventuella nödvändiga korrigeringar går texten till leveransgranskning, varefter den skickas tillbaka till dig.

BEGÄR EN OFFERT.
FÅ VÅRT SVAR INOM BARA TVÅ TIMMAR!!

TRANSLY ÖVERSÄTTNINGSBYRÅS BLOGG

Translys blogg skrivs av vårt engagerade team av översättare, textskapare och redaktörer. Vi älskar vad vi gör.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM TRANSLY


Goda översättningar kan ta din verksamhet till en högre nivå. Vi vet hur.

Tack så mycket för ert samarbete! Hittills har alla översättningar gjorts professionellt, översättarna är kompetenta och de översatta texterna, som är tekniska och svåra, är alla begripliga och korrekta. Översättarna arbetar snabbt och följer tidsfristerna, vilket är mycket viktigt för oss. Kundtjänsten är professionell och pålitlig. Priserna är också konkurrenskraftiga...

Icopal
bmigroup.com

Att arbeta tillsammans med Transly Översättningsbyrå har varit ett absolut nöje. Alla e-postmeddelanden och samtal besvaras mycket snabbt och utförligt, våra speciella önskemål har alltid uppfyllts och allt har varit förhandlingsbart. Samtidigt har översättningarna alltid varit mycket professionella och exakt i tid. Våra översättningsbehov har varit av ett särskilt specifikt tekniskt...

Nuctech
nuctech.com

Vi vände oss till Transly Översättningsbyrå för att begära en offert, eftersom vi behövde högkvalitativa och grammatiskt korrekta översättningar för vårt internationella Erasmus-projekt. Vi uppskattade omedelbart det snabba svaret, och det pris som de erbjöd verkade lämpligare än de andra erbjudanden vi fick. Översättningen gjordes noggrant...

Tallinns tekniska universitet
ttu.ee

TA KONTAKT, VI SER FRAM EMOT ATT DU HÖR AV DIG


Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.